Vườn quốc gia Carlsbab Caverns không chỉ gây ấn tượng bởi nhiều hang động mà còn mang vẻ bí ẩn, gây tò mò cho những người ưa khám phá.

https://baoxaydung.com.vn/stores/news_dataimages/hiep/062016/02/22/225436baoxaydung_image003.jpg

 

Vườn quốc gia này được thành lập vào năm 1930 với diện tích 18.926 ha. Cái tên của vườn quốc gia này gắn với một thị trấn Carlsbad gần đó. Ảnh: Roadtrippers.

https://baoxaydung.com.vn/stores/news_dataimages/hiep/062016/02/22/225436baoxaydung_image005.jpg

Hơn 250 triệu năm trước, Carlsbad Caverns được hình thành như là một phần của biển nội địa rất lớn mà bây giờ là lục địa Bắc Mỹ. Ảnh: Bestourism.

https://baoxaydung.com.vn/stores/news_dataimages/hiep/062016/02/22/225437baoxaydung_image007.jpg

Vườn quốc gia Carlsbad Caverns là một phần của rạn san hô khổng lồ mà bây giờ nằm sâu trong dãy núi Guadalupe. Ảnh: Youngearth.

https://baoxaydung.com.vn/stores/news_dataimages/hiep/062016/02/22/225437baoxaydung_image009.jpg

Vườn quốc gia Carlsbab Caverns có các hang mái vòm dài đến 30 dặm và những lối đi như mê cung được trang hoàng bằng thạch nhũ sáng chói. Ảnh: Wordpress.

https://baoxaydung.com.vn/stores/news_dataimages/hiep/062016/02/22/225437baoxaydung_image010.jpg

Vườn quốc gia Carlsbad Caverns được tạo thành từ hơn 110 hang động đá vôi. Ảnh: Travel.

https://baoxaydung.com.vn/stores/news_dataimages/hiep/062016/02/22/225437baoxaydung_image012.jpg

Người ta tìm thấy ở các hang động, nhiều nhất và đặc biệt nhất là ở hang Lechuguilla những hóa thạch cổ xưa có niên đại hàng trăm triệu năm phục vụ cho nghiên cứu khoa học thế giới như hóa thạch của san hô, bọt biển, động vật chân đốt, động vật da gai, bộ ba thùy, tảo biển... Ảnh: Bestphotosite.

https://baoxaydung.com.vn/stores/news_dataimages/hiep/062016/02/22/225437baoxaydung_image014.jpg

Hang động Lechuguilla có độ dài 193km trong lòng đất. Ảnh: Wordpress.

https://baoxaydung.com.vn/stores/news_dataimages/hiep/062016/02/22/225437baoxaydung_image016.jpg

Hang động này trở thành điểm sâu nhất trong lục địa Hoa Kỳ với độ sâu lên tới 489m. Lechuguilla được công nhận là hang động dài thứ 7 trên thế giới. Ảnh: Blogspot.

https://baoxaydung.com.vn/stores/news_dataimages/hiep/062016/02/22/225437baoxaydung_image017.jpg

Ngoài rất nhiều hang động, Vườn quốc gia Carlsbad Caverns còn có khá nhiều động thực vật, trong đó có tới 17 loài dơi được ghi nhận. Ảnh: Wikimedia.

Thông báo mới

Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triểncong ty co phan

applaza 585x320

baotangmuong

Ecolodge final logo

Hoa Binh Tourist Logo

nha hang lan dung

DA GIANG

Khách sạn Đồng Nhân