Ngày 16 tháng 9 năm 2022, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 75/QĐ- UBND về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu nhà vườn cao cấp (Golden Farm) tại xã Sào Báy, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình với hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.

     

Một khu nghỉ dưỡng tại Sào Báy, Kim Bôi

Theo Quyết định trên, dự án Khu nhà vườn cao cấp (Golden Farm) sẽ thực hiện đầu tư xây dựng một khu nhà ở thương mại mật độ thấp kết hợp vườn, trang trại sinh thái, phát triển du lịch với hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đồng bộ, hiện đại, hoàn chỉnh, ổn định và phát triển lâu dài, phù hợp với xu thế phát triển chung của xã hội. Quy mô dân số của dự án là khoảng 612 người, diện tích sử dụng đất của dự án là khoảng 86,21ha, trong đó đất trang trại, nhà vườn sinh thái là 568.451,4 m2.

Dự án có tổng diện tích đất ở mới khoảng 568.451,4m2, chiếm khoảng 65,93% tổng diện tích của toàn dự án, bao gồm 153 lô đất có mật độ xây dựng tối đa 10%, tầng cao tối đa 3,0 tầng, hệ số sử dụng đất 0,3 lần. Hình thức đầu tư, kinh doanh sản phẩm và quản lý hệ thống hạ tầng liên quan đến dự án:  Đối với công trình hạ tầng kỹ thuật: Nhà đầu tư có trách nhiệm hoàn thành đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật (bao gồm: san nền, hệ thống đường giao thông, hệ thống thoát nước mưa, hệ thống thoát nước thải, hệ thống cấp nước, hệ thống cấp điện sinh hoạt, hệ thống cấp điện chiếu sáng, hệ thống thông tin liên lạc, cây xanh,...). Sau khi hoàn thành đầu tư xây dựng các hạng mục hạ tầng kỹ thuật, nhà đầu tư tiến hành xây thô và hoàn thiện mặt ngoài 153 căn nhà ở nằm trong ranh giới đề xuất theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt, thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng nhà ở cho các khách hàng theo quy định hiện hành. Đối với hạ tầng xã hội: Nhà đầu tư có trách nhiệm hoàn thành đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng xã hội, bàn giao cho chính quyền địa phương quản lý theo quy định của pháp luật. Đối với các công trình thương mại dịch vụ khác: Nhà nước cho thuê đất có thời hạn, nhà đầu tư chịu trách nhiệm nộp tiền thuê đất, xây dựng đồng bộ, hoàn thiện và đưa vào khai thác hoạt động kinh doanh theo quy định.

Kim Bôi là địa chỉ thu hút khách du lịch

Tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 1.640.204.750.000 đồng (Bằng chữ: Một nghìn sáu trăm bốn mươi tỷ hai trăm linh bốn triệu bảy trăm năm mươi nghìn đồng chẵn), trong đó chi phí xây dựng (bao gồm chi phí xây dựng, thiết bị hạ tầng kỹ thuật, xây dựng thô các công trình nhà ở, công trình thương mại dịch vụ và công cộng): 1.247.315.000.000 đồng. Nhà đầu tư có trách nhiệm bố trí và huy động đủ nguồn vốn để thực hiện dự án đúng tiến độ, trong đó vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư dành cho dự án đảm bảo không thấp hơn 15% tổng mức đầu tư của dự án.

Tiến độ thực hiện dự án : từ quý III năm 2022 đến Quý IV năm 2027. Nhà đầu tư phaỉ tuân thủ các quy định của pháp luật về đất đai, đầu tư, xây dựng, môi trường, kinh doanh bất động sản và các luật khác có liên quan. 

UBND tỉnh cũng giao nhiệm vụ cho các cơ quan: Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan tiến hành lựa chọn nhà đầu tư theo quy định hiện hành. Các sở Xây dựng, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Công thương, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục Thuế tỉnh Hòa Bình và Ủy ban nhân dân huyện Kim Bôi căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ của ngành có trách nhiệm kiểm tra, hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện dự án tuân thủ theo các quy định hiện hành. Ủy ban nhân dân huyện Kim Bôi xây dựng phương án và tổ chức giải phóng mặt bằng. Thực hiện việc tiếp nhận khi được bàn giao và quản lý vận hành, duy tu, bảo dưỡng các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội của dự án theo đồ án quy hoạch phân khu xây dựng được duyệt.

Thông báo mới

Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triểncongdulichthongminh21.jpg

cong ty co phan

applaza 585x320

baotangmuong

Ecolodge final logo

Hoa Binh Tourist Logo

nha hang lan dung

DA GIANG

Khách sạn Đồng Nhân