Trong tháng 8 năm 2022, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 58/QĐ- UBND về việc chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án Khu du lịch nghỉ dương AVANA Mai Châu tại xóm Pạnh, xã Piềng Vế (Nay là xóm Pạnh, xã Bao La), huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình.

     

Một phần của dự án Avana Retreat, khu nghỉ dưỡng mới đưa 

vào khai thác tại Mai Châu

Dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với nhà đầu tư tại Quyết định chủ trương đầu tư số 26/QĐ-UBND ngày 09 tháng 5 năm 2016, Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư số 14/QĐ-UBND ngày 21 tháng 02 năm 2017, Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư số 94/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hoà Bình. Theo nội dung Quyết định số 58 ngày 3/8/2022 dự án được điều chỉnh với bốn nội dung như sau:

Nội dung điều chỉnh thứ nhất: Diện tích sử dụng đất tại Khoản 3 Điều 1 Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư số 14/QĐ-UBND ngày 21 tháng 02 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình được điều chỉnh thành: Diện tích sử dụng đất: 148.650,01m2 (14,9ha).

Nội dung điều chỉnh thứ hai: Quy mô đầu tư tại Khoản 1 Điều 1 Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư số 14/QĐ-UBND ngày 21 tháng 02 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình được điều chỉnh thành các hạng mục sau: Khu tiếp đón, Nhà hàng chính, Khu hồ bơi chính, Biệt thự hồ bơi - Loại A (SL: 02 căn), Biệt thự hồ bơi - loại B (SL: 02 căn), Bungalow Tiêu chuẩn (SL: 22 căn), Bungalow Cao cấp (SL: 06 căn), Bungalow Đôi (SL: 05 căn), Nhà điều hành, Nhà kỹ thuật, Nhà để xe điện, Khu tiếp đón Spa, Sân trong khu Spa, Phòng trị liệu, Phòng tư vấn sức khỏe, một số hạng mục dịch vụ trong khu nghỉ dưỡng, cây xanh và mặt nước, công trình hạ tầng kỹ thuật: Đường giao thông nội bộ, khu xử lý rác thải, trạm biến áp, nhà bảo vệ…

    

Dự án nằm trong không gian yên bình, gần gũi thiên nhiên

Nội dung điều chỉnh thứ ba: Địa điểm thực hiện dự án tại Khoản 2 Điều 1 Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư số 14/QĐ-UBND ngày 21 tháng 02 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình được điều chỉnh thành: Địa điểm thực hiện: xóm Pạnh, xã Bao La, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình.

Nội dung điều chỉnh thứ tư: Tổng vốn đầu tư dự án tại Khoản 4 Điều 1 Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư số 14/QĐ-UBND ngày 21 tháng 02 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình được điều chỉnh thành: Tổng vốn đầu tư: 280.000.000.000 đồng (100% vốn tự có của nhà đầu tư).

 Nội dung điều chỉnh thứ năm: Tiến độ thực hiện dự án tại Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư số 94/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình được điều chỉnh thành:  Giai đoạn 1: Đến tháng 4 năm 2021 Hoàn thành thủ tục pháp lý, xây dựng các hạng mục công trình và đưa dự án vào hoạt động. Giai đoạn 2:  Đến tháng 12 năm 2022: Hoàn thành thủ tục pháp lý của giai đoạn 2. Từ tháng 01 năm 2023 đến tháng 6 năm 2023: Đầu tư xây dựng các hạng mục công trình của giai đoạn 2.  Từ tháng 7/2023: Hoàn thành đầu tư giai đoạn 2 và đưa toàn bộ dự án vào hoạt động.

Quyết định cũng nêu rõ trách nhiệm của Công ty TNHH AVANA Mai Châu là hoàn thành các thủ tục pháp lý và triển khai dự án theo đúng tiến độ, không được phép đề xuất điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án; chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật về quy hoạch, quản lý sử dụng đất đai, đầu tư, xây dựng và các quy định khác có liên quan; đồng thời thực hiện chế độ báo cáo theo quy định. Thực hiện ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư hoặc bảo lãnh ký quỹ của tổ chức tín dụng theo quy định đối với phần vốn đầu tư tăng thêm.  Đối với diện tích mở rộng thuộc quy hoạch rừng sản xuất và diện tích ngoài quy hoạch ba loại rừng được sử dụng làm cảnh quan, không đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để đảm bảo độ che phủ rừng, chống xói mòn đất, sạt lở và đảm bảo chức năng bảo vệ nguồn nước, chức năng cung ứng dịch vụ môi trường rừng. Triển khai các thủ tục về đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật về bảo về môi trường. Đầu tư xây dựng các hạng mục công trình theo tiến độ cam kết.  

UBND tỉnh cũng giao các cơ quan liên quan quản lý nhà nước bao gồm Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân huyện Mai Châu và các cơ quan có liên quan: Kiểm tra, đôn đốc nhà đầu tư thực hiện các thủ tục về đất đai, xây dựng, môi trường, đầu tư xây dựng các hạng mục theo tiến độ đăng ký, đồng thời phối hợp với nhà đầu tư để giải quyết một số khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án (nếu có).

Thông báo mới

Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triểncongdulichthongminh21.jpg

cong ty co phan

applaza 585x320

baotangmuong

Ecolodge final logo

Hoa Binh Tourist Logo

nha hang lan dung

DA GIANG

Khách sạn Đồng Nhân