Ngày 15/8/2022, đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Du lịch tỉnh đã chủ trì tổ chức Hội nghị đánh giá công tác phát triển du lịch 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Đ/c Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh,

Trưởng Ban Chỉ đạo Du lịch tỉnh Hoà Bình, phát biểu khai mạc hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm 2022 Du lịch Hòa Bình đang từng bước tiến triển tốt mặc dù hoạt động du lịch vẫn còn gặp nhiều khó khăn, song kể từ thời điểm 15/3/2022 du lịch mở cửa trở lại, Tỉnh đã triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo an toàn với bệnh COVID-19… tạo hành lang an toàn đón khách. Đồng thời tập trung đẩy mạnh các hoạt động kích cầu du lịch, cố gắng đạt mục tiêu tăng trưởng theo kế hoạch. Kết quả đã đón 1.832.646 lượt khách, so với cùng kỳ năm trước tăng 71%, đạt 71% kế hoạch năm. Trong đó: Khách quốc tế 55.029 lượt, so với cùng kỳ năm trước đạt 33,1%, đạt 55% kế hoạch năm; khách nội địa 1.777.617 lượt, so với cùng kỳ năm trước tăng 72,5%, đạt 71,71% kế hoạch năm. Tổng thu từ khách du lịch: khoảng 1.980 tỷ đồng, so với cùng kỳ năm trước tăng 124,5%, đạt 82,5% kế hoạch năm. Đến nay toàn tỉnh đã có 448 cơ sở lưu trú được thẩm định, trong đó có 09 khách sạn 3 sao; 27 khu nghỉ dưỡng và khách sạn 2 sao, 6 khách sạn 1 sao, 06 biệt thự căn hộ đạt chuẩn; 401 nhà nghỉ, nhà sàn du lịch cộng đồng; có 09 Điểm du lịch địa phương, 01 Khu du lịch cấp tỉnh đã công nhận; có 07 Công ty lữ hành nội địa, Chi nhánh văn phòng đại diện hoạt động trên địa bàn tỉnh. 

Tuy nhiên, du lịch Hòa Bình còn một số tồn tại: Cơ sở hạ tầng, vật chất kỹ thuật du lịch hạn chế và chưa đồng bộ; Một số dự án được cấp chủ trương đầu tư triển khai chậm; Công tác tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch chưa mang lại hiệu quả cao; Nguồn nhân lực trong lĩnh vực du lịch đang còn thiếu và yếu... 

Để thực hiện tốt công tác phát triển du lịch 6 tháng cuối năm 2022. Ban Chỉ đạo Du lịch yêu cầu các cơ quan thành viên tập trung chỉ đạo ngành, địa phương mình triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm cụ thể như sau: Tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị có liên quan nâng cao tính chủ động, trách nhiệm, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trong các Nghị Quyết, Quy hoạch, Chương trình, Đề án, Kế hoạch phát triển du lịch của tỉnh, đặc biệt là triển khai có hiệu quả nhiệm vụ tại Kế hoạch số 65/KH-BCĐ ngày 04/3/2022 của Ban Chỉ đạo Du lịch về phát triển du lịch tỉnh Hòa Bình năm 2022. Tiếp tục triển khai thực hiện xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2021-2025; Tập trung thực hiện tốt công tác chuẩn bị và tổ chức thành công Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Hòa Bình năm 2022 nhằm thu hút các nhà đầu tư đủ năng lực phát triển du lịch Hòa Bình. Tiếp tục tập trung đầu tư, hoàn thiện các dự án về hạ tầng du lịch; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư có năng lực thực hiện dự án kinh doanh du lịch, xây dựng cơ sở vật chất du lịch. Hình thành, phát triển các sản phẩm du lịch theo hướng tăng khả năng cạnh tranh, nâng cao tính chuyên nghiệp, văn minh, thân thiện, đậm bản sắc văn hóa Hòa Bình; Ưu tiên phát triển các sản phẩm du lịch mới như du lịch kết hợp với hội nghị, hội thảo, nghỉ dưỡng, gắn kết với vui chơi, giải trí, thể thao; du lịch khám phá văn hóa, ẩm thực, du lịch chất lượng cao. Thực hiện chiến lược quảng bá, xúc tiến du lịch có trọng tâm, trọng điểm. Ưu tiên loại hình truyền thông ứng dụng công nghệ hiện đại nhằm nâng cao hiệu quả, tạo sự lan tỏa sâu rộng. Đẩy mạnh liên kết với 8 tỉnh Tây Bắc Mở rộng với thành phố Hồ Chí Minh, Thủ đô Hà Nội, Quảng Ninh… Khuyến khích các doanh nghiệp lữ hành xây dựng các tour, tuyến kết nối các điểm đến du lịch trên địa bàn tỉnh. Tăng cường và phát huy vai trò kiểm tra, giám sát của các Sở, ngành thành viên Ban Chỉ đạo Du lịch tỉnh; sự vào cuộc của các cấp ủy, các tổ chức đoàn thể trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, quy hoạch, đề án, kế hoạch phát triển du lịch của tỉnh; hỗ trợ các nhà đầu tư triển khai các dự án phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh.

Thông báo mới

Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triểncongdulichthongminh21.jpg

cong ty co phan

applaza 585x320

baotangmuong

Ecolodge final logo

Hoa Binh Tourist Logo

nha hang lan dung

DA GIANG

Khách sạn Đồng Nhân