Ngày 22/6/2022, Uỷ ban nhân dân huyện Đà Bắc đã chỉ đạo tổ chức Đại hội Hội Du lịch huyện Đà Bắc lần thứ I, nhiệm kỳ 2022 - 2027 tại Xoan Retreat, xóm Mơ, xã Hiền Lương, huyện Đà Bắc. Theo Quyết định số 1004/QĐ-UBND ngày 25/5/2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc cho phép thành lập Hội Du lịch Đà Bắc, Hội du lịch Đà Bắc là một tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức và hoạt động theo Điều lệ được Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt, tuân thủ quy định của pháp luật, chịu sự quản lý nhà nước của UBND tỉnh và của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch. UBND tỉnh giao UBND huyện Đà Bắc chủ trì phối hợp với các Sở, ngành có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội giúp thực hiện việc quản lý nhà nước và hoạt động của Hội theo quy định của pháp luật. Hội du lịch Đà Bắc có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng, tự đảm bảo kinh phí, trụ sở và phương tiện hoạt động.

Đồng chí Bùi Xuân Trường - Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch

chúc mừng thành công Đại hội

Với tôn chỉ, mục đích là liên kết, hợp tác, phối hợp hỗ trợ nhau trong hoạt động kinh doanh; tuyên truyền quảng bá du lịch, nâng cao chất lượng phục vụ và khả năng cạnh tranh để thu hút du khách góp phần thúc đẩy phát triển các dịch vụ du lịch cho Đà Bắc nói riêng và trong tỉnh Hòa Bình nói chung nhằm cùng nhau vượt qua đại dịch Covid 19, tăng trưởng và phát triển bền vững đồng thời đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên.

Hội du lịch Đà Bắc gồm 45 hội viên là đại diện các tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị, cá nhân kinh doanh trên địa bàn huyện; Hội có Chủ tịch, hai Phó Chủ tịch và  Thư ký. Bà Bùi Thị Hiệu - Phó ban Quản lý Dự án AOP huyện Đà Bắc, nguyên phó Chủ tịch UBND huyền Đà Bắc được bầu làm Chủ tịch Hội.

Hội đã ban hành Phương án hoạt động nhiệm kỳ 2022 - 2027 với các nhiệm vụ chính gồm: Đào tạo tập huấn, nâng cao chất lượng, đa dạng sản phẩm; Quảng bá hình ảnh, xây dựng thương hiệu, kết nối thi trường; Hỗ trợ hội viên; Thực hiện các Chương trình dự án; Phát triển hội viên và gây quỹ cho Hội…

Các đại biểu và Hội viên chụp ảnh lưu niệm tại

Xoan Retreat, xóm Mơ, xã Hiền Lương, huyện Đà Bắc

Hội du lịch Đà Bắc được thành lập và đi vào hoạt động sẽ đẩy mạnh liên kết, hợp tác, phát triển du lịch giữa các đơn vị hoạt động du lịch trên địa bàn huyện Đà Bắc với các Hiệp hội du lịch các tỉnh và các địa phương, góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy du lịch huyện Đà Bắc ngày một phát triển./.

Thông báo mới

Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triểncongdulichthongminh21.jpg

cong ty co phan

applaza 585x320

baotangmuong

Ecolodge final logo

Hoa Binh Tourist Logo

nha hang lan dung

DA GIANG

Khách sạn Đồng Nhân