Sáng ngày 02/4/2021, UBND tỉnh có buổi làm việc với phái đoàn của Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB)do ông Andrew Jeffries, Giám đốc Quốc gia ADB tại Việt Nam làm trưởng đoàn về nguồn vốn ODA cho dự án xây dựng và nâng cấp hạ tầng du lịch Khu du lịch hồ Hòa Bình.

 họp2021

Đồng chí Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc với phái đoàn Ngân hàng phát triển châu Á tại Việt Nam.

Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo một số sở: Kế Hoạch & Đầu tư, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Xây dựng, Giao thông, Tài chính và văn phòng UBND tỉnh.

Tại buổi làm việc, đại diện ADB đã trao đổi về kế hoạch của ADB viện trợ vốn ODA cho tỉnh Hòa Bình về dự án xây dựng hạ tầng du lịch. ADB thống nhất trong giai đoạn 2021- 2025 sẽ hỗ trợ tỉnh Hòa bình xây dựng 03 hạng mục: (1) xây dựng tuyến đường ven hồ Hòa Bình khoảng 28km; (20 xây dựng cầu Hòa Bình 5 vượt sông Đà; (3) Cải tạo, nâng cấp cảng du lịch Thung Nai. Theo đó, tổng mức đầu tư dự kiến trên 123,8 triệu USD, tương đương 2.881 tỷ đồng, trong đó, vốn vay ưu đãi của ADB trên 74,5 triệu USD, tương đương 1.735 tỷ đồng, vốn đối ứng dự kiến trên 49,2 triệu USD, tương đương 1.146 tỷ đồng.

 hop2022

Ông Andrew Jeffries, Giám đốc ADB tại Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, đại diện của ADB đặc biệt nhấn mạnh việc tỉnh cần giành nguồn vốn đối ứng và coi trọng tính bền vững của các dự án, tác động tích cực của dự án đối với vấn đề bảo vệ môi trường, ứng phó với thiên tai và biến đổi khí hậu cũng như tác động xã hội tích cực, lâu dài của dự án. ADB lưu ý khi lập dự án, tỉnh cũng cần chú trọng tới các vấn đề khác như tái định cư, ổn định đời sống dân cư sau di dân tái định cư...

Thay mặt UBND tỉnh, đồng chí Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trân trọng cảm ơn sự quan tâm, trợ giúp, hợp tác của ADB đối với tỉnh. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, hiện nay, tỉnh đã hoàn thiện đề xuất dự án theo ý kiến tham gia của các bộ, ngành liên quan. Tỉnh cũng đã hoàn thiện nội dung giải trình gửi Bộ Tài chính. Trong thời gian tới, tỉnh sẽ có văn bản gửi Bộ KH&ĐT các nội dung giải trình kèm theo đề xuất dự án. Sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề xuất dự án, tỉnh sẽ triển khai thực hiện các thủ tục lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi của dự án, đồng thời sẽ cân đối nguồn vốn đối ứng của tỉnh. Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn nhận được sự hỗ trợ của ADB để các nội dung dự án đảm bảo theo quy định của Việt Nam cũng như của nhà tài trợ.

Thông báo mới

Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triểncong ty co phan

applaza 585x320

baotangmuong

Ecolodge final logo

Hoa Binh Tourist Logo

nha hang lan dung

DA GIANG

Khách sạn Đồng Nhân