Đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra từ ngày 01 đến ngày 03/10/2020 tại Cung Văn hóa tỉnh Hòa Bình. Sau khi thảo luận các văn kiện do Ban Chấp Hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI đã trình Đại hội và biểu quyết tán thành những nội dung cơ bản về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ 5 năm 2025-2025. Trong đó, những nội dung cụ thể về lĩnh vực du lịch được xác định như sau:

             

Phát triển các sản phẩm du lịch chất lương cao để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách

Khai thác tối đa tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn; Xây dựng Hòa Bình thành điểm đến hấp dẫn với các sản phẩm du lịch đặc trưng, là trung tâm du lịch lớn của khu vực trung du và miền núi phía Bắc. Chú trọng công tác quy hoạch phát triển du lịch; ưu tiên đầu tư hạ tầng du lịch trong Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia hồ Hòa Bình.

Phát triển du lịch theo hướng bền vững, gắn chặt với bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc; gìn giữ cảnh quan, bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học, ứng phó với biến đỏi khí hậu, bảo đảm quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội. 

 

Phát triển du lịch theo hướng bền vững, gắn chặt với bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc

Đa dạng các sản phẩm du lịch gắn với phát huy văn hóa, tiềm năng, lợi thế của địa phương và xây dựng nông thôn mới. Phát huy dòng sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng - chữa bệnh - chăm sóc sức khỏe; tập trung phát triển du lịch văn hóa, du lịch thể thao, hội thảo, dịch vụ du lịch cộng đồng, kinh tế ban đêm,..

Chú trọng khai thác thị trường vùng thủ đô Hà Nội song song với mở rộng thị trường trong nước và quốc tế. Phấn đấu đến năm 2025, đón khoảng 4,9 triệu lượt khách, trong đó có một triệu lượt khách quốc tế. Tổng thu từ hoạt động du lịch khoảng 5.400 tỷ đồng.

Du lịch là một ngành kinh tế tổng hợp, những nội dung về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển du lịch giai đoạn 2020-2025 của tỉnh Hòa Bình nêu trên sẽ là kim chỉ nam cho các Sở, Ban, Ngành và chính quyền các cấp phấn đấu, nỗ lực, tháo gỡ các khó khăn, thúc đẩy hợp tác, đầu tư, liên kết, xúc tiến quảng bá để đưa ngành du lịch thành ngành kinh tế quan trọng của Hòa Bình.

Thu hút đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng, vật chất kỹ thuật, phấn đấu đưa khu du lịch hồ Hòa Bình đạt các tiêu chí khu du lịch quốc gia vào năm 2025.

Thông báo mới

Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triểncong ty co phan

applaza 585x320

baotangmuong

Ecolodge final logo

Hoa Binh Tourist Logo

nha hang lan dung

DA GIANG

Khách sạn Đồng Nhân