Trong 5 năm qua, để đáp ứng nhu cầu cao động của ngành du lịch, công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực của tỉnh Hòa Bình được quan tâm, chú trọng. Tỉnh đã mở được một số lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về du lịch và các đơn vị kinh doanh hoạt động du lịch, từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập quốc tế. 

    

Lớp tập Huấn du lịch nông thôn cho người dân làm du lịch ở Cao Phong

Hằng năm, Ban Chỉ đạo du lịch tỉnh tổ chức đoàn công tác để các thành viên Ban chỉ đạo đi học tập trao đổi kinh nghiệm quản lý phát triển du lịch tại một số tỉnh có du lịch đang phát triển như: Quảng Bình, Quảng Nam, Khánh Hòa, Quảng Ninh, thành phố Huế và Đà Nẵng, Sơn La…

Thực hiện tốt việc đào tạo phát triển nguồn nhân lực tại chỗ, lao động trực tiếp chuyển sang làm dịch vụ tại các khu, điểm du lịch, khách sạn, nhà hàng, dịch vụ vận chuyển khách đặc biệt là Khu du lịch hồ Hòa Bình và Khu du lịch Mai Châu; ưu tiên hỗ trợ đào tạo, hướng dẫn chuyên môn cho người dân là đồng bào dân tộc thiểu số tham gia làm du lịch tại số bản du lịch cộng đồng trên địa bàn toàn tỉnh. Hiện nay lực lượng lao động của ngành du lịch Hòa Bình là 14.000 người, trong đó có 4.000 lao động trực tiếp. Số lượng thạc sỹ, cử nhân chuyên ngành du lịch công tác tại các cơ quan, đơn vị kinh doanh du lịch ngày càng tăng và từng bước đáp ứng nhu cầu ngày càng phát triển của ngành. 

Từ năm 2016 đên năm 2020, Sở VHTT&DL đã tổ chức 29 lớp bồi dưỡng chuyên môn về: Hướng dẫn viên du lịch, nấu ăn, lễ tân cho cán bộ quản lý khách sạn, nhà hàng, các hộ kinh doanh du lịch homestay trên địa bàn một số huyện như: Đà Bắc, Mai Châu, Kim Bôi, Cao Phong, Tân Lạc và thành phố Hòa Bình với khoảng 1.700 lượt người nhằm góp phần thúc đẩy phát triển du lịch nói chung và loại hình du lịch cộng đồng nói riêng trên địa bàn tỉnh. 

    

          Đào tạo nguồn nhân lực du lịch nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của du khách

Công tác xã hội hóa trong việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực được đẩy mạnh. Một số dự án đầu tư du lịch có quy mô lớn chủ động tuyển dụng lao động có bằng cấp chuyên ngành du lịch vào làm việc. Nhiều tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch đã cử nhân sự tham gia một số lớp bồi dưỡng tập huấn quản lý cơ sở lưu trú, nhà hàng, hướng dẫn viên du lịch tại điểm và người điều khiển xe ô tô, nhân viên phục vụ của các đơn vị kinh doanh vận tải khách du lịch theo hình thức xã hội hóa để nâng cao chất lượng phục vụ.

Mục tiêu của giai đoạn 2021-2025 tỉnh thu hút đầu tư đạt trên 6,3 nghìn tỷ đồng; đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch, phát triển sản phẩm du lịch chất lượng cao; cơ sở lưu trú đạt trên 6 nghìn phòng. Đến năm 2025 đạt 4,9 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế là 1 triệu lượt; tổng thu từ hoạt động du lịch đạt khoảng 5,4 nghìn tỷ đồng; tạo việc làm cho khoảng 26 nghìn lao động, trong đó gần 9 nghìn lao động trực tiếp có chuyên môn nghiệp vụ về du lịch. Tiếp tục duy trì mức tăng trưởng của ngành du lịch, phấn đấu xây dựng Khu du lịch hồ Hòa Bình cơ bản đạt các điều kiện của Khu du lịch quốc gia vào năm 2025.

Trong thời gian tới, Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch tiếp tục nghiên cứu xây dựng cơ chế, chính sách ưu đãi, thu hút nguồn nhân lực có trình độ cao về làm việc trong ngành du lịch; ưu tiên công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực theo hướng chuyên nghiệp, văn minh, nâng cao khả năng cạnh tranh thu hút khách du lịch. 

Thông báo mới

Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triểncong ty co phan

applaza 585x320

baotangmuong

Ecolodge final logo

Hoa Binh Tourist Logo

nha hang lan dung

DA GIANG

Khách sạn Đồng Nhân