Trong quý III năm 2020, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch  đã tổ chức bàn giao trang thiết bị hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng tại điểm du lịch thuộc khu vực hồ Hòa Bình cho 6 hộ dân làm dịch vụ homestay của xóm Sưng, xã Cao Sơn và xóm Mó Hém, xã Tiền Phong.

Lãnh đạo Sở VH-TT&DL bàn giao trang thiết bị hỗ trợ du lịch cộng đồng cho các hộ homestay xóm Sưng, xã Cao Sơn (Đà Bắc).

Theo đó, 03 hộ làm homestay tại xóm Sưng và 3 hộ làm homestay xóm Mó Hém, mỗi hộ được hỗ trợ bao gồm các thiết bị: 20 bộ ga, màn, gối; 10 chiếc đệm Sông Hồng; 10 chăn và ruột chăn bông. Riêng 3 hộ làm homestay xóm Sưng, xã Cao Sơn được hỗ trợ thêm mỗi hộ 1 tủ đông bảo quản thực phẩm. Tặng đội văn nghệ dân tộc mỗi xóm 1 bộ thiết bị âm thanh loa đài, 1 bộ nhạc cụ dân tộc và 1 bộ chiêng để các đội văn nghệ tập luyện và biểu diễn phục vụ khách du lịch, góp phần bảo tồn, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc.

Với sự hỗ trợ thiết thực này, phần nào giúp các hộ làm homestay và đội văn nghệ tại các điểm du lịch cộng đồng từng bước hoàn thiện các điều kiện để thực hiện đón tiếp khách du lịch được tốt hơn. Từ đó góp phần đưa loại hình du lịch cộng đồng tại địa phương cũng như du lịch Hồ Hòa Bình ngày càng phát triển.

Đại diện đội văn nghệ xóm nhận trang thiết bị

Thông báo mới

Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triểncongdulichthongminh21.jpg

cong ty co phan

applaza 585x320

baotangmuong

Ecolodge final logo

Hoa Binh Tourist Logo

nha hang lan dung

DA GIANG

Khách sạn Đồng Nhân