Sáng 10/12 tại Công ty CP Du lịch Hoà Bình,  Ban tổ chức Tuần văn hoá, Du lịch tỉnh tổ chức Hội thảo Phát triển sản phẩm du lịch tỉnh Hoà Binh. Đây là một trong những hoạt động nằm trong chuỗi các sự kiện của Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Hoà Bình, năm 2019.

Đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Hòa Bình năm 2019 phát biểu tại hội thảo

 Đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Hòa Bình, năm 2019 và đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương, Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục Du lịch dự và đồng chủ rì hội thảo. Tham gia chương trình hội thảo còn có đại diện lãnh đạo Viện nghiên cứu phát triển du lịch Việt Nam; lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh, Sở Du lịch Hà Nội; các thành viên Ban chỉ đạo Du lịch tỉnh; Hiệp hội Du lịch tỉnh; đại diện các Sở, nam ngành của tỉnh và tổ chức hoạt động kinh doanh du lịch trong và ngoài tỉnh, các cơ quan thông tấn báo chí, Đài phát thanh và Truyền hình của trung ương và địa phương.

Đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Hòa Bình năm 2019 phát biểu tại hội thảo

Hội thảo Phát triển sản phẩm du lịch tỉnh Hoà Bình năm 2019 nhằm đề xuất những định hướng, giải pháp mang tính đột phá, hiệu quả cao trong việc phát triển các sản phẩm du lịch vừa đa dạng, phong phú vừa mang tính đặc thù và hấp dẫn trên cơ sở những tài nguyên du lịch của tỉnh. Qua đó, giúp cho tỉnh xây dựng và ban hành những cơ chế chính sách ưu đãi nhằm tăng cường thu hút đầu tư, huy động các nguồn lực phát triển du lịch tỉnh Hoà Bình trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Tại hội thảo, trong phần báo cáo đề dân và tham luận, các đại biểu đã phân tích, đánh giá về thực trạng phát triển sản phẩm du lịch của tỉnh trong thời gian qua, những yếu tố tích cực và những mặt còn hạn chế chưa tương xứng với tiềm năng du lịch của Hoà Bình; tiềm năng phát triển các loại hình sản phẩm du lịch tỉnh; thực trạng, định hướng và giải pháp cho việc đầu tư, nâng cao chất lượng cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh; công tác quảng bá và xây dựng thương hiệu cho sản phẩm du lịch trên địa bàn; liên kết hợp tác phát triển du lịch với thành phố Hà Nội và các địa phương lân cận.

Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Hòa Bình năm 2019 nhấn mạnh, du lịch tỉnh Hoà Bình trong những năm qua đã có bước phát triển đáng kể, đóng góp tích cực vào tăng trưởng chung của tỉnh. Tuy nhiên du lịch phát triển còn chậm, chưa tương xứng với tiềm năng vốn có, nhất là về sản phẩm du lịch chưa đa dạng, phong phú và thiếu hấp dẫn. Để khắc phục những tồn tại, hạn chế đó, Hội thảo lần này nhằm cung cấp những thông tin về tiềm năng du lịch của tỉnh đến các nhà khoa học, nhà quản lý và các đơn vị, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch tham gia nghiên cứu, phân tích, đánh giá khách quan về tài nguyên du lịch của tỉnh Hòa Bình và thực trạng tình hình phát triển sản phẩm du lịch Hoà Bình hiện nay. Từ đó đưa ra những định hướng và đề xuất các giải pháp phát triển các loại hình sản phẩm du lịch đặc thù có tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Hòa Bình trong thời gian tới. Tăng cường thu hút đầu tư phát triển những sản phẩm du lịch độc đáo, hấp dẫn, chất lượng cao của Hoà Bình đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách du lịch. Đồng thời tăng cường hợp tác với thành phố Hà Nội, các tỉnh vùng Tây Bắc và các tỉnh trong cả nước để mở rộng liên kết xây dựng các tour, tuyến đưa khách du lịch đến Hòa Bình./.

Thông báo mới

Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triểncong ty co phan

applaza 585x320

baotangmuong

Ecolodge final logo

Hoa Binh Tourist Logo

nha hang lan dung

DA GIANG

Khách sạn Đồng Nhân