1. Dự án: Khu du lịch sinh thái và bảo tồn Khu du lịch sinh thái và bảo tồn thiên nhiên đảo Ngọc - Hồ Sông Đà

- Chủ đầu tư: Công ty CP Xây dựng và đầu tư khu du lịch sinh thái (Nay là Công ty CP Xây dựng và Đầu tư công trình).

- Diện tích: 17 ha

- Vốn đầu tư: 30.258 triệu đồng

- Địa điểm thực hiện dư án: Xã Thung Nai, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

2. Dự án: Khu du lịch sinh thái Bạn Bè

- Chủ đầu tư: Ông: Trần Đức Duy - Hộ kinh doanh cá thể

- Diện tích: 10 ha

- Vốn đầu tư: 8.000 triệu đồng

- Địa điểm thực hiện dư án: Bán đảo Thằn Lằn, xã Thung Nai, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

3. Dự án: Trồng rừng phòng hộ kết hợp du lịch sinh thái và khoanh nuôi làm giàu rừng.

- Chủ đầu tư: Công ty CP Năng lượng xanh Hoà Bình.

- Diện tích: 358 ha

- Vốn đầu tư: 5.851 triệu đồng

- Địa điểm thực hiện dư án: Xã Toàn Sơn, huyện Đà Bắc, HB

4. Dự án: Khu du lịch thiên nhiên Robinson.

- Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch Hòa Bình.

- Diện tích: 43,672 ha

- Vốn đầu tư: 800.000 triệu đồng

- Địa điểm thực hiện dư án: Đảo Sung, hồ Sông Đà, xã Tiền Phong, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình

5. Dự án: Khu du lịch sinh thái Ba Khan.

- Chủ đầu tư: Công ty TNHH Du lịch Sinh thái Ba Khan.

- Diện tích: 2,98 ha

- Vốn đầu tư: 13.645 triệu đồng

- Địa điểm thực hiện dư án: Xóm Khan Hạ, xã Ba Khan, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình.

6. Dự án: Khu nghỉ dưỡng và du lịch sinh thái hồ Hòa Bình.

- Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư Lạc Hồng

- Diện tích: 305 ha

- Vốn đầu tư: 800.000 triệu đồng

- Địa điểm thực hiện dư án: Xóm Liếm, xã Ngòi Hoa, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình

7. Dự án: Khu Du lịch vui chơi thể thao giải trí Cao Sơn

- Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Thương mại và dịch vụ Cao Sơn.

- Diện tích: 4,73 ha

- Vốn đầu tư: 120.000 triệu đồng

- Địa điểm thực hiện dư án: Xã Cao Sơn, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình

8. Dự án: Khu du lịch nghỉ dưỡng Mai Đà Resort.

- Chủ đầu tư: Công ty TNHH TTH Mai Đà

- Diện tích: 8,97 ha

- Vốn đầu tư: 40.000 triệu đồng

- Địa điểm thực hiện dư án: Xã Tiền Phong, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình

9. Dự án: Khu du lịch sinh thái Ngòi Hoa.

- Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng - Xây dựng - Thương mại Hoàng Sơn.

- Diện tích: 86,4 ha

- Vốn đầu tư: 474.719 triệu đồng

- Địa điểm thực hiện dư án: Xã Ngòi Hoa, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình.

10. Dự án: Khu du lịch sinh thái V’Star - Ngòi Hoa

- Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần V’Star - Ngòi Hoa

- Diện tích: 183,5 ha

- Vốn đầu tư: 125.000 triệu đồng

- Địa điểm thực hiện dư án: xóm Mu và xóm Nẻ, xã Ngòi Hoa, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình.

11. Dự án: Trồng rừng kết hợp du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng Hiền Lương

- Chủ đầu tư: Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Du lịch Hiền Lương.

- Diện tích: 60,018 ha

- Vốn đầu tư: 296,663 triệu đồng

- Địa điểm thực hiện dư án: Xã Hiền Lương, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình

12.Dự án: Khu du lịch sinh thái Hồ Gươm - Sông Đà.

- Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Tập đoàn Hồ Gươm.

- Diện tích: 62,9 ha

- Vốn đầu tư: 350.000 triệu đồng

- Địa điểm thực hiện dư án: xóm Liếm, xã Ngòi Hoa, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình.

Tổng số: 12 dự án

Tổng vốn: 8.909,252 tỷ VNĐ