190921H1.jpg

- Quy mô dân số: khoảng 55.000 người.

- Quy mô dịch vụ lưu trú : khoảng 650-700 phòng

- Quy mô đất đai: khoảng 5.220 ha, trong đó: Diện đất xây dựng các khu chức năng khoảng 1.230 ha và khoảng 3.990 ha các loại đất khác bao gồm: các loại đất nghĩa trang, đất nông nghiệp, dự trữ phát triển, đất lâm nghiệp, mặt nước và đất chưa sử dụng.

TT

Hạng mục

Đơn vị tính

PK1

Tổng

KV phát triển DL tập trung Hòa Bình- Thái Bình

Khu vực ngoài

Tổng đất tự nhiên

ha

5.222

3.460

1.762

I

Đất xây dựng các khu chức năng

ha

1.229

1.003

226

1

Đất xây dựng các khu đô thị - khu dân cư nông

ha

882

718

164

1.1

Đất các đơn vị ở - khu dân cư nông thôn

ha

701

550

151

1.2

Đất dịch vụ công cộng

ha

18

12

6

1.3

Đất cây xanh công viên- TDTT

ha

31

29

2

1.4

Đất giao thông

ha

80

80

           -    

1.6

Đất trụ sở cơ quan

ha

38

33

5

1.7

Đất tôn giáo, tín ngưỡng

ha

14

14

           -    

2

Đất công nghiệp - TTCN

ha

31

23

8

3

Đất cây xanh chuyên đề

ha

101

101

           -    

4

Đất hỗn hợp

ha

34

34

           -    

5

Đất phát triển du lịch

ha

78

38

40

6

An ninh quốc phòng

ha

49

49

           -    

7

Đất hạ tầng kỹ thuật

ha

40

40

           -    

8

Đất giao thông đối ngoại, cảng bến bãi

ha

14

           -    

14

II

Đất khác

ha

3.993

2.457

1.536

-

Đất nghĩa trang, nghĩa địa

ha

1

          -    

 1

-

Mặt nước

ha

617

536

81

-

Đất lâm nghiệp

ha

2.864

1.617

1.247

-

Đất đồi núi - cây xanh chuyên đề - cây xanh cảnh quan

ha

219

126

94

-

Đất cây xanh cách lý

ha

32

23

9

-

Đất nông nghiệp

ha

27

2

24

Đất dự trữ phát triển

211

141

71

-

Các loại đất khác, đất chưa sử dụng

ha

21

12

9

 Bảng sử dụng đất phân khu 1

- Định hướng phát triển: Tại khu vực trung tâm thành phố Hòa Bình, ưu tiên phát triển các khu đô thị mới, trung tâm thương mại, dịch vụ công cộng và du lịch; khu vực Bích Hạ, Ba Cấp ưu tiên phát triển dịch vụ hỗ trợ, mở rộng các công trình đầu mối giao thông đường bộ và đường thủy (bãi đỗ xe, cảng đường thủy), phát triển các khu nghỉ dưỡng cao cấp gắn với vui chơi giải trí, sân gôn, hệ thống cáp treo; hình thành các không gian quảng trường gắn với các không gian đón tiếp. Khoanh vùng kiểm soát, bảo vệ nhà máy thủy điện Hòa Bình; đảm bảm an ninh, an toàn khu vực đập thủy điện và các khu vực trọng yếu về an ninh quốc phòng. Kiểm soát công trình cao tầng trong khu vực đô thị trung tâm và các khu vực ven lòng hồ. Tuân thủ các quy định pháp luật về bảo vệ Nhà máy thủy điện Hòa Bình và quy định về an toàn nước mặt hồ Hòa Bình.

- Trong Phân khu 1 có thể chia thành hai khu vực 1A và 1B: phân khu 1A thuộc khu vực bờ Bắc hồ Hòa Bình có diện tích khoảng 1.014 ha, thuộc một phần ranh giới hành chính của phường Tân Thịnh và xã Hòa Bình. Phân khu 1B ở khu vực bờ Nam hồ Hòa Bình có diện tích khoảng 4.200 ha, thuộc một phần ranh giới hành chính của phường Thái Bình, phường Phương Lâm và xã Bình Thanh.

Sở VHTT&DL

Thông báo mới

Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triểncongdulichthongminh21.jpg

cong ty co phan

applaza 585x320

baotangmuong

Ecolodge final logo

Hoa Binh Tourist Logo

nha hang lan dung

DA GIANG

Khách sạn Đồng Nhân