160921H2.jpg

- Quy mô dân số: 26.000 người.

- Quy mô dịch vụ lưu trú : khoảng 1.100-1.200 phòng

- Quy mô đất đai: khoảng 7.270 ha, trong đó:

- Đất xây dựng các khu chức năng khoảng 630 ha và khoảng 6.640 ha các loại đất khác bao gồm: các loại đất nghĩa trang, đất nông nghiệp, dự trữ phát triển, đất lâm nghiệp, mặt nước và đất chưa sử dụng.

TT

Hạng mục

Đơn vị tính

PK2

Tổng

KV phát triển DL tập trung Hiền Lương – Bình Thanh, Vầy Nưa

Khu vực ngoài

Tổng đất tự nhiên

ha

7.276,8

6.519,3

757,5

I

Đất xây dựng các khu chức năng

ha

630,4

585,5

44,9

1

Đất xây dựng các khu đô thị - khu dân cư nông

ha

373,9

329,0

44,9

1.1

Đất các đơn vị ở - khu dân cư nông thôn

ha

273,2

229,7

43,5

1.2

Đất dịch vụ công cộng

ha

11,36

11,36

0,00

1.4

Đất giao thông

ha

79,6

79,6

0,0

1.6

Đất trụ sở cơ quan

ha

3,7

2,3

1,4

2

Đất phát triển du lịch

ha

199,4

199,4

0,0

3

Đất giao thông đối ngoại, cảng bến bãi

ha

46,3

46,3

0,0

II

Đất khác

ha

6.646,4

5.933,8

712,6

-

Mặt nước

ha

1310,1

1193,1

117,0

-

Đất lâm nghiệp

ha

4399,9

3870,0

529,9

-

Đất đồi núi - cây xanh chuyên đề - cây xanh cảnh quan

ha

145,8

119,1

26,7

-

Đất cây xanh cách ly

ha

60,8

60,8

0,0

-

Đất nông nghiệp

ha

36,5

35,3

1,2

Đất dự trữ phát triển

ha

651,8

623,2

28,6

-

Các loại đất khác, đất chưa sử dụng

ha

38,7

29,5

9,2

 Bảng quy hoạch sử dụng đất phân khu 2

- Định hướng phát triển: Phát triển các khu nghỉ dưỡng sinh thái gắn với cảnh quan ven hồ, khu vui chơi giải trí trên mặt nước, bến thuyền du lịch; hình các bản làng văn hóa gắn với du lịch cộng đồng; bổ sung thêm hệ thống hạ tầng xã hội và hạ kỹ thuật cho huyện Đà Bắc và khu du lịch, phát triển một số khu dân cư mới với mô hình đô thị sinh thái. Kiểm soát kiến trúc, tầng cao tại các khu vực ven lòng hồ; khai thác địa hình cảnh quan tự nhiên để xây dựng các khu chức năng, hạn chế san gạt địa hình tự nhiên; bảo vệ hệ sinh thái rừng và các không gian tự nhiên ven lòng hồ; tuân thủ các quy định pháp luật về bảo vệ nguồn nước mặt hồ Hòa Bình.

- Trong Phân khu 2 có thể chia thành hai khu vực 2A và 2B: phân khu 2A thuộc khu vực bờ Bắc hồ Hòa Bình có diện tích khoảng 5.388 ha, thuộc một phần ranh giới hành chính của xã Hiền Lương, xã Vầy Nưa và xã Toàn Sơn. Phân khu 2B ở khu vực bờ Nam hồ Hòa Bình có diện tích khoảng 1.881 ha, thuộc một phần ranh giới hành chính của xã Bình Thanh, xã Thung Nai và xã Vầy Nưa.

Sở VHTT&DL

Thông báo mới

Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triểncongdulichthongminh21.jpg

cong ty co phan

applaza 585x320

baotangmuong

Ecolodge final logo

Hoa Binh Tourist Logo

nha hang lan dung

DA GIANG

Khách sạn Đồng Nhân