160921H3.jpg

- Quy mô dân số: 9.000 người.

- Quy mô dịch vụ lưu trú : khoảng 400-500 phòng

- Quy mô đất đai: : khoảng 10.170 ha, trong đó:

Đất xây dựng các khu chức năng: khoảng 440 ha và khoảng 9.730 ha các loại đất khác bao gồm: các loại đất nghĩa trang, đất nông nghiệp, dự trữ phát triển, đất lâm nghiệp, mặt nước và đất chưa sử dụng.

TT

Hạng mục

Đơn vị tính

PK3

Khu vực núi

Tổng đất tự nhiên

ha

10.175,7

I

Đất xây dựng các khu chức năng

ha

440,1

1

Đất xây dựng các khu dân cư nông thôn

ha

325,1

1.1

Đất các đơn vị ở - khu dân cư nông thôn

ha

212,1

1.2

Đất dịch vụ công cộng

ha

6,82

1.3

Đất cây xanh công viên- TDTT

ha

3,1

1.4

Đất giao thông

ha

99,2

1.6

Đất trụ sở cơ quan

ha

0,2

1.7

Đất tôn giáo, tín ngưỡng

ha

3,7

2

Đất phát triển du lịch

ha

56,2

3

Đất giao thông đối ngoại, cảng bến bãi

ha

54,8

II

Đất khác

ha

9.735,5

-

Mặt nước

ha

2014,712

-

Đất lâm nghiệp

ha

6770,7

-

Đất đồi núi - cây xanh chuyên đề - cây xanh cảnh quan

ha

314,5

-

Đất cây xanh cách ly

ha

51,3

-

Đất nông nghiệp

ha

107,5

-

Đất dự trữ phát triển

468,6

-

Các loại đất khác, đất chưa sử dụng

ha

1,1

 Bảng quy hoạch sử dụng đất phân khu 3

- Định hướng phát triển: Phát triển nông lâm nghiệp, du lịch cộng đồng gắn với các điểm du lịch thôn bản hiện có; phát triển sản vật địa phương, nâng cấp điều kiện ở, bổ sung hệ thống hạ tầng xã hội để hoàn thiện các cụm dân cư hiện hữu cải tạo, hỗ trợ phục vụ du lịch hoạt động sản xuất cũng như hỗ trợ cho du lịch. Tuân thủ các quy định pháp luật và luật lâm nghiệp.

Sở VHTT&DL

Thông báo mới

Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triểncongdulichthongminh21.jpg

cong ty co phan

applaza 585x320

baotangmuong

Ecolodge final logo

Hoa Binh Tourist Logo

nha hang lan dung

DA GIANG

Khách sạn Đồng Nhân