160921H1.jpg

- Quy mô dân số: 7.000 người.

- Quy mô đất đai: 9.520 ha, trong đó:

Đất xây dựng các khu chức năng: khoảng 420 ha và khoảng 9.100 ha các loại đất khác bao gồm: các loại đất nghĩa trang, đất nông nghiệp, dự trữ phát triển, đất lâm nghiệp, mặt nước và đất chưa sử dụng .

TT

Hạng mục

Đơn vị tính

PK6

Khu thiên nhiên hoang dã phía Tây

Tổng đất tự nhiên

ha

 9.515,3

I

Đất xây dựng các khu chức năng

ha

415,5

1

Đất xây dựng các khu đô thị - khu dân cư nông

ha

295,1

1.2

Đất dịch vụ công cộng

ha

9,44

1.4

Đất giao thông

ha

46,3

1.6

Đất trụ sở cơ quan

ha

1,7

2

Đất hỗn hợp

ha

0,0

3

Đất giao thông đối ngoại, cảng bến bãi

ha

94,1

II

Đất khác

ha

9.099,9

 -

Mặt nước

ha

1261,6

 -

Đất lâm nghiệp

ha

6831,4

 -

Đất đồi núi

ha

532,7

 -

Đất nông nghiệp

ha

470,1

 -

Các loại đất khác, đất chưa sử dụng

ha

4,1

 Bảng sử dụng đất phân khu 6

- Định hướng phát triển: phát triển du lịch cắm trại dã ngoại, xây dựng khu bách thảo, khu động vật hoang dã và nghiên cứu khoa học về động thực vật bản địa; các khu vực rừng phòng hộ, rừng đặc dụng được bảo tồn và khai thác phát triển cho các hoạt động du lịch tìm hiểu thiên nhiên, phong cảnh. Kiểm soát các khu vực dân cư hiện hữu không phát triển mở rộng để trách gây tác động đến ba loại rừng, bảo tồn nghiêm ngặt các hoạt động trong Khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia Phu Canh. Tuân thủ các quy định pháp luật và luật lâm nghiệp.

- Trong Phân khu 6 có thể chia thành hai khu vực 6A và 6B: phân khu 6A thuộc khu vực bờ Bắc hồ Hòa Bình có diện tích khoảng 5.140 ha, thuộc một phần ranh giới hành chính của xã Yên Hòa và xã Đồng Ruộng. Phân khu 6B ở khu vực bờ Nam hồ Hòa Bình có diện tích khoảng 4.379 ha, thuộc một phần ranh giới hành chính của  xã Tân Dân.

Sở VHTT&DL

Thông báo mới

Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triểncongdulichthongminh21.jpg

cong ty co phan

applaza 585x320

baotangmuong

Ecolodge final logo

Hoa Binh Tourist Logo

nha hang lan dung

DA GIANG

Khách sạn Đồng Nhân