Khách du lịch quốc tế đến tỉnh Hòa Bình nói chung và Khu du lịch hồ Hòa Bình nói riêng chủ yếu từ Hà Nội. Trong những năm gần đây, số khách quốc tế đến Khu du lịch hồ Hòa Bình còn rất hạn chế, năm 2015 chỉ đạt 18,6 nghìn lượt (chỉ chiếm khoảng 8% số khách quốc tế đến tỉnh Hòa Bình). Thành phần các thị trường tương đối đa dạng, nhưng chủ yếu là Tây Âu (Pháp, Đức…), Mỹ, Đông Bắc Á (Nhật Bản, Trung Quốc…), ngoài ra còn một số ít các thị trường khác như Lào, Thái Lan… Trong giai đoạn 2005 - 2015, tốc độ tăng trưởng khách quốc tế đến Khu du lịch hồ Hòa Bình đạt 10,3%/năm.

Khách du lịch nội địa đến Khu du lịch hồ Hòa Bình chủ yếu từ Hà Nội và khách nội tỉnh. Năm 2015, số khách nội địa đến Khu du lịch hồ Hòa Bình chiếm 16,7% tổng số khách nội địa của cả tỉnh. Trong giai đoạn 2005 - 2015, tốc độ tăng trưởng khách nội địa đến Khu du lịch hồ Hòa Bình đạt 18,3%/năm.

Căn cứ vào các mục tiêu cụ thể cũng như định hướng phát triển theo lãnh thổ trong dự án Quy hoạch phát triển du lịch tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2014 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030, đến năm 2020 khách du lịch đến Khu du lịch hồ Hòa Bình chiếm khoảng 19% của cả tỉnh và đến năm 2030 đạt khoảng 21%. Như vậy, theo đó đến năm 2020, Khu du lịch hồ Hòa Bình đón khoảng 630 nghìn lượt khách; đến năm 2025 đón khoảng 1 triệu lượt khách và đến năm 2030 đón khoảng 1,55 triệu lượt khách.

Trong tổng số khách du lịch đến Khu du lịch hồ Hòa Bình chỉ có một số ít khách lưu trú qua đêm và có sử dụng dịch vụ lưu trú. Năm 2015, khách quốc tế có lưu trú chỉ chiếm khoảng 8% trong tổng số khách quốc tế đến và khách nội địa chiếm 4,9% trong tổng số khách nội địa đến Khu du lịch hồ Hòa Bình. Trong những năm tới, khi quy hoạch được triển khai, các cơ sở dịch vụ được đầu tư xây dựng, các sản phẩm và dịch vụ du lịch được đa dạng hóa và nâng cao chất lượng…, chắc chắn số khách lưu trú qua đêm sẽ tăng lên. Để đáp ứng được các mục tiêu của quy hoạch, cũng như đáp ứng các tiêu chí của khu du lịch quốc gia…, dự kiến đến năm 2020 số khách quốc tế có lưu trú sẽ chiếm khoảng 14% và khách nội địa chiếm khoảng 8%; đến năm 2025 các chỉ tiêu tương ứng là 18% và 12%; đến năm 2030 là 21% và 18%.

Việc tính toán và dự báo các chỉ tiêu cụ thể về khách du lịch đến Khu du lịch hồ Hòa Bình được nêu rõ trong bảng dưới.


Dự báo khách du lịch đến Khu du lịch hồ Hòa Bình

Stt

Hạng mục

Đơn vị
tính

2015

2020

2025

2030

Tăng trưởng bình quân

2015-
2020

2020-
2025

2025
- 2030

1

Tổng số lượt khách đến Khu DLQG Hồ Hòa Bình

Lượt khách

409.500

630.000

1.019.000

1.550.000

9,00%

10,09%

8,75%

 

- Khách quốc tế

Lượt khách

18.631

29.000

51.000

94.000

9,25%

11,95%

13,01%

 

- Khách nội địa

Lượt khách

390.869

601.000

968.000

1.456.000

8,99%

10,00%

8,51%

1.1

Tổng số lượt khách lưu trú

Lượt khách

20.800

54.000

129.000

280.000

21,02%

19,03%

16,77%

 

- Khách quốc tế

Lượt khách

1.500

4.000

9.000

20.000

21,67%

17,61%

17,32%

 

- Khách nội địa

Lượt khách

19.300

50.000

120.000

260.000

20,97%

19,14%

16,72%

1.2

Tổng số lượt khách không lưu trú

Lượt khách

388.700

576.000

890.000

1.270.000

8,18%

9,09%

7,37%

 

- Khách quốc tế

Lượt khách

17.131

25.000

42.000

74.000

7,85%

10,93%

11,99%

 

- Khách nội địa

Lượt khách

371.569

551.000

848.000

1.196.000

8,20%

9,01%

7,12%

2

Tổng số lượt khách đến tỉnh Hòa Bình

Lượt khách

2.568.443

3.326.937

4.885.578

7.292.160

5,31%

7,99%

8,34%

 

Tỷ lệ của KDLQG Hồ Hòa Bình so với tỉnh Hòa Bình

 

15,94%

18,94%

20,86%

21,26%

3,50%

1,95%

0,38%

3

Tổng số lượt khách đến vùng TDMNBB

Lượt khách

 

10.101.000

13.286.000

16.807.000

     
 

Tỷ lệ  của  Khu DLQG Hồ Hòa Bình so với vùng

   

6,24%

7,67%

9,22%

     

4

Tổng số lượt khách đến Việt Nam

Lượt khách

 

58.000.000

72.000.000

89.000.000

     
 

Tỷ lệ của Khu DLQG Hồ Hòa Bình so với cả nước

   

1,09%

1,42%

1,74%

     

Số liệu hiện trạng do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hòa Bình cung cấp

Dự báo của chuyên gia Viện NCPT  Du lịch.


Thông báo mới

Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triểncongdulichthongminh21.jpg

cong ty co phan

applaza 585x320

baotangmuong

Ecolodge final logo

Hoa Binh Tourist Logo

nha hang lan dung

DA GIANG

Khách sạn Đồng Nhân