1. Quan điểm phát triển

 • ­Phát triển du lịch phải bảo đảm an toàn tuyệt đối cho Hồ Hòa Bình, nhà máy thủy điện Hòa Bình, phù hợp với điều kiện môi trường sinh thái và lợi ích của các bên liên quan; bảo đảm an ninh, quốc phòng, ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng, chống thiên tai, góp phần xóa đói giảm nghèo.
 • Tập trung khai thác lợi thế mặt nước hồ, cảnh quan, hệ sinh thái, văn hóa Mường để phát triển Khu du lịch quốc gia Hồ Hòa Bình bền vững theo hướng xanh, sạch, gắn với việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc Mường, tạo nên sự khác biệt, đặc trưng về sản phẩm du lịch góp phần tạo dựng thương hiệu của khu du lịch.
 • Phát triển Khu du lịch quốc gia Hồ Hòa Bình trong không gian kết nối với các tiềm năng du lịch quan trọng khác của tỉnh Hòa Bình; đồng thời chú trọng, tăng cường liên kết với các khu, điểm du lịch quốc gia khác trong vùng Trung du miền núi Bắc Bộ để hình thành các tuyến du lịch liên hoàn, góp phần khắc phục tính thời vụ trong hoạt động du lịch của địa phương.
 • Đẩy mạnh xã hội hóa; tăng cường huy động các nguồn lực trong và ngoài nước đầu tư phát triển Khu du lịch Hồ Hòa Bình.

2. Mục tiêu phát triển

 1. Mục tiêu tổng quát

Đến năm 2020, Khu du lịch Hồ Hòa Bình cơ bản đáp ứng các tiêu chí và trở thành Khu du lịch quốc gia. Đến năm 2030, Khu du lịch Hồ Hòa Bình trở thành trung tâm du lịch lớn nhất của tỉnh Hòa Bình, là một trong 12 Khu du lịch quốc gia trọng tâm của vùng Trung du miền núi Bắc Bộ với sản phẩm du lịch đặc trưng là du lịch tìm hiểu, trải nghiệm văn hóa Mường gắn với hệ sinh thái lòng hồ.

 1. Mục tiêu cụ thể
 • Các chỉ tiêu phát triển ngành:
  • Khách du lịch: Năm 2020 đón khoảng 630.000 lượt khách, trong đó khoảng 30.000 lượt khách quốc tế. Phấn đấu đến năm 2030 đón khoảng 1.600.000 lượt khách, trong đó khoảng 90.000 lượt khách quốc tế.
  • Tổng thu từ khách du lịch (theo giá hiện hành): Năm 2020 đạt khoảng 200 tỷ đồng. Phấn đấu đến năm 2030 đạt khoảng 1.800 tỷ đồng.
  • Chỉ tiêu việc làm: Đến năm 2020 tạo việc làm cho khoảng 900 lao động, trong đó khoảng 300 lao động trực tiếp. Phấn đấu đến năm 2030 tạo việc làm cho khoảng 4.000 lao động với khoảng 1.300 lao động trực tiếp.
 • Mục tiêu về kinh tế: Phát triển du lịch nhằm khai thác có hiệu quả tiềm năng của Khu du lịch quốc gia Hồ Hòa Bình, tạo các sản phẩm du lịch hấp dẫn du khách, tăng thời gian lưu trú của khách du lịch; nâng cao thu nhập của dân cư, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo môi trường thuận lợi cho nhà đầu tư.
 • Mục tiêu về văn hóa - xã hội: Góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa bản địa; đáp ứng nhu cầu nghỉ ngơi, tham quan du lịch của nhân dân, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, mở rộng giao lưu, nâng cao dân trí, góp phần tích cực vào nỗ lực xóa đói giảm nghèo, ổn định đời sống cho đồng bào các dân tộc.
 • Mục tiêu về môi trường: Phát triển du lịch “xanh”, gắn hoạt động du lịch với gìn giữ và phát huy các giá trị tài nguyên và bảo vệ môi trường. Đảm bảo môi trường du lịch là yếu tố hấp dẫn, quyết định chất lượng, giá trị thụ hưởng và thương hiệu du lịch.
 • Mục tiêu an ninh, quốc phòng: Giữ vững an ninh, quốc phòng, trật tự và an toàn xã hội.

Thông báo mới

Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triểncongdulichthongminh21.jpg

cong ty co phan

applaza 585x320

baotangmuong

Ecolodge final logo

Hoa Binh Tourist Logo

nha hang lan dung

DA GIANG

Khách sạn Đồng Nhân