1. Giao thông đường bộ

Quốc lộ 6: Tuyến đường nối thủ đô Hà Nội với các tỉnh vùng Tây Bắc của Việt Nam. Chiều dài toàn tuyến đường là 504 km và đi qua 4 tỉnh, thành phố (Hà Nội, Hoà Bình, Sơn La và Điện Biên). Đoạn đi qua tỉnh Hòa Bình dài 119 km, qua các huyện Lương Sơn, Kỳ Sơn, thành phố Hòa Bình, huyện Tân Lạc, Mai Châu; đường đạt tiêu chuẩn cấp III miền núi. Là tuyến đường đóng vai trò quan trọng thúc đẩy phát triển du lịch tỉnh, giúp kết nối với các địa phương phía Đông và phía Tây khu vực. Trong thời gian qua nhiều đoạn đường xuống cấp đã được nâng cấp, sửa chữa đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân và khách du lịch.

Quốc lộ 15: Đi từ huyện Mai Châu nối Quốc lộ 6 với các huyện vùng cao tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình. Toàn tuyến có chiều dài 710 km. Đoạn đi qua huyện Mai Châu dài 20 km, đường nhựa, chất lượng tốt. Là tuyến đường kết nối với các địa phương phía Tây Nam khu vực.

Quốc lộ 12B: Đi qua các huyện Tân Lạc, Lạc Sơn, Yên Thủy kết nối sang tỉnh Ninh Bình, nối QL6 với QL1. Đoạn đi qua tỉnh Hòa Bình 58 km, đường nhựa, hiện nay tuyến đường đang được nâng cấp lên đường cấp IV miền núi.

Đường tỉnh Đồng Bảng - Tân Dân (ĐT 432): Tuyến có điểm đầu từ QL 6, đi qua 3 xã phía Bắc huyện Mai Châu, đường có chiều dài 23 km, đường cấp phối, đã xuống cấp.

Đường tỉnh Thung Khe - Pù Bin (ĐT432B): Tuyến ngắn nội huyện Mai Châu, tuyến dài 15 km, đường nhựa.

Đường tỉnh 433: Tuyến đường độc đạo kết nối từ trung tâm thành phố Hòa Bình sang huyện Đà bắc kết thúc tại xã tiếp giáp tỉnh Sơn La. Tuyến đường có chiều dài khoảng 70 km. Tuyến đường đang trong giai đoạn hoàn thành việc nâng cấp. Là tuyến đường quan trọng phát triên kinh tế - xã hội huyện Đà Bắc.

Đường tỉnh 434: Chạy dọc qua thành phố Hòa Bình, nối từ Quốc lộ 6 sang tỉnh Phú Thọ, tuyến đường dài 16 km, chạy dọc theo bờ Tây sông Đà.

Đường tỉnh 435: Kết nối từ phường Chăm Mát, thành phố Hòa Bình sang xã Bình Thanh, huyện Cao Phong, nối với đường tỉnh 435B giáp ranh xã Thung Nai - Cao Phong, tuyến đường có chiều dài 11 km, đường nhựa, chất lượng trung bình. Đây là tuyến đường quan trọng kết nối ra 2 bến cảng (Bình Thanh và Thung Nai) có vai trò trong phát triển du lịch khu vực nghiên cứu.

Đường tỉnh 435B: Nối tiếp theo tuyến ĐT 435 từ xã Bình Thanh đi nội xã Thung Nai vòng quanh ngọn núi trung tâm xã, gần suối Ngòi Hoa. Tuyến dài 10,2 km. Kết cấu mặt đường đã rải nhựa và bê tông xi măng, chất lượng trung bình.

Đường tỉnh 12C (ĐT 436): Chạy song song với tuyến QL 12B, nối từ QL6 tại xã Phong Phú - Tân Lạc, hiện tại kết thúc tại xã Phú Lương - Lạc Sơn, nối sang đường huyện đi tiếp ra ĐT 443 gần tới TT Vụ Bản - QL 12B. Toàn tuyến dài 18 km, chủ yếu là đường đá cấp phối.

Đường tỉnh Nghẹ - Bao La (ĐT 439): Tuyến đường cụt chạy trong nội huyện Mai Châu nối từ QL15 đến xã Cun Pheo. Tuyến dài 25 km, mặt đường rải nhựa.

Đường tỉnh Địch Giáo - Lũng Vân (ĐT 440): Tuyến nằm trong huyện Tân Lạc, nối từ đầu ĐT 436 giao QL 6 tại xã Địch Giáo, đi qua các xã Quyết Chiến tới xã Lũng Vân. Đây là tuyến duy nhất đi vào các xã kể trên và các xã Nam Sơn, Bắc Sơn. Tuyến dài 14 km, mặt đường láng nhựa và BTXM.

Đường tỉnh Tây Phong - Yên Thượng (ĐT 444): Là một tuyến trục huyện Cao Phong đi vào 3 xã phía Nam huyện. Tuyến đi từ xã Tân Phong - QL 6, dài 13,2 km, mặt đường cấp phối.

Hệ thống các đường giao thông nông thôn: Các tuyến đường huyện, đường liên xã, đường vào các bản làng,.. hiện đã cứng hóa khoảng 80%, một số tuyến đường vẫn là đường đá cấp phối, đường đất, mặt đường nhỏ; nhiều tuyến đường vào các bản làng vùng sâu chỉ là đường mòn nhỏ, dốc cao, việc đi lại rất khó khăn, nhất là vào mùa mưa.

Trong đó, có một số tuyến đường kết nối trực tiếp ra hồ, hiện các tuyến đường đã được cứng hóa nhưng mặt đường còn nhỏ, hẹp:

  • Đường ra cảng Bích Hạ;
  • Đường ra cảng Ba Cấp;
  • Đường tỉnh 435 (TP Hòa Bình - Thung Nai);
  • Đường Phong Phú - Trung Hòa - vịnh Ngòi Hoa;
  • Đường Đồng Bảng - Bãi Sang (Phúc Sạn);
  • Đường thị trấn Đà Bắc - Bến thuyền Hiền Lương.

TRANG6.jpg

  • Bản đồ hiện trạng giao thông đường bộ khu vực nghiên cứu
  1. Giao thông đường thủy

Hệ thống giao thông đường thủy trên sông Đà phát triển mạnh, đây là tuyến đường thủy nội địa quốc gia, hiện được khai thác phục vụ du lịch, vận chuyển hành khách, hàng hóa, vật liệu xây dựng,... Hàng ngày có khoảng 200 tàu, thuyền chở khách và hơn 100 phương tiện vận tải hàng hóa. Tàu, thuyền vận chuyển khách du lịch trên hồ chất lượng và hình thức chưa thống nhất. Ngoài ra, hàng nghìn phương tiện cá nhân của người dân ở địa bàn các xã ven hồ thường xuyên tham gia giao thông trên hồ. Khu vực nghiên cứu hiện có 6 bến cảng là Cảng Ba Cấp, Bích Hạ, Thung Nai, Hiền Lương, Trung Hòa và Phúc Sạn được cấp phép hoạt động. Ngoài ra, có 4 cảng chuyên dùng do Tổng công ty sông Đà đầu tư khai thác quản lý và 4 bến đò ngang, các bến bốc xếp vật liệu xây dựng, bến chợ do địa phương quản lý, chủ yếu là bến tạm, quy mô nhỏ, thiếu thiết bị an toàn.

Hoạt động vận tải đường thủy trên hồ còn nhiều hạn chế: Hệ thống báo hiệu đường thủy nội địa mới được lắp đặt trên tuyến nội địa Quốc gia, nhiều tàu, thuyền ra vào nhưng chưa được quản lý và lắp đặt hệ thống báo hiệu dẫn đến nguy cơ mất an toàn giao thông đường thủy.

Thông báo mới

Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triểncongdulichthongminh21.jpg

cong ty co phan

applaza 585x320

baotangmuong

Ecolodge final logo

Hoa Binh Tourist Logo

nha hang lan dung

DA GIANG

Khách sạn Đồng Nhân