Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ (gồm 14 tỉnh: Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Bắc Giang, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Phú Thọ, Yên Bái, Hòa Bình), là vùng có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của cả nước, có vai trò quyết định đối với môi trường sinh thái của cả vùng Bắc Bộ; là vùng kinh tế tổng hợp, trong đó kinh tế cửa khẩu, thủy điện, công nghiệp khai khoáng, công nghiệp đa ngành, nông - lâm nghiệp, du lịch là chủ đạo; là vùng có nhiều đồng bào dân tộc sinh sống, gắn bó lâu đời, có bản sắc văn hóa dân tộc phong phú.

          Khu du lịch Hồ Hòa Bình nằm trong không gian du lịch khu vực miền núi Tây Bắc của Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ:

  • Là điểm du lịch có ý nghĩa quốc gia và quốc tế, độc đáo về tài nguyên du lịch và khả năng thu hút khách cao trong và ngoài nước.
  • Là 1 trong 12 địa điểm tiềm năng phát triển thành khu du lịch quốc gia của Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ.
  • Một trong những điểm du lịch có vị trí, vai trò quan trọng trong phát triển du lịch và kinh tế - xã hội của Vùng và nằm trong danh mục dự án đầu tư du lịch có ý nghĩa quốc gia, quốc tế với sản phẩm điển hình: Du lịch nghỉ dưỡng, thể thao hồ, du lịch cuối tuần.
  • Nằm trên hệ thống tuyến du lịch quốc gia của Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ đó là tuyến du lịch Tây Bắc - Hà Nội - Các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ, kết nối Khu du lịch Hồ Hòa Bình với các khu, điểm du lịch khác có giá trị như: thắng cảnh Bắc Hà, Sa Pa, đỉnh Phan xi Păng, di tích Điện Biên Phủ, nhà tù Sơn La, thắng cảnh Mộc Châu,…

trang2.png

Vị trí quy hoạch Khu du lịch quốc gia Hồ Hòa Bình trong mối liên hệ du lịch

Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ

Thông báo mới

Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triểncongdulichthongminh21.jpg

cong ty co phan

applaza 585x320

baotangmuong

Ecolodge final logo

Hoa Binh Tourist Logo

nha hang lan dung

DA GIANG

Khách sạn Đồng Nhân