1.                     Hệ thống giao thông

 • Các tuyến giao thông chính được cải tạo, xây dựng mới theo Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Hòa Bình đến năm 2020, Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hòa Bình đến năm 2020... bao gồm:
  • Quốc lộ 6: Nâng cấp đạt tiêu chuẩn cấp III, riêng đoạn Xuân Mai - Hòa Bình đạt theo quy hoạch cấp II. Xây dựng các tuyến tránh thành phố Hoà Bình, thị trấn Lương Sơn và Cao Phong. Các đoạn tuyến đi qua các trung tâm thị trấn khác mở rộng theo tiêu chuẩn đường đô thị.
  • Đường Hòa Lạc - Thành phố Hoà Bình: Tuyến từ ngã 4 đường Láng -Hoà Lạc, kéo dài về phía Tây vào địa phận Hoà Bình, tới xã Trung Minh, huyện Kỳ Sơn (phía hạ lưu bến Ngọc) nối với điểm giao với đường Trương Hán Siêu, thành phố Hoà Bình và đường tỉnh 434. Đến năm 2020 hoàn thành xây dựng đạt tiêu chuẩn đường cao tốc từ 4-6 làn xe.
  • Quốc lộ 15: Nâng cấp đạt tiêu chuẩn cấp III.
  • Quốc lộ 12B: Đầu tư nâng cấp để đảm bảo chức năng đường nhánh của đường Hồ Chí Minh, tiêu chuẩn kỹ thuật tối thiểu đạt cấp IV.
  • Nâng cấp đường liên tỉnh Thành phố Hòa Bình - tỉnh Phú Thọ (đường tỉnh 434) với quy mô đường phố chính thứ yếu.
  • Nâng cấp đường tỉnh 433 lên thành Quốc lộ nối thuỷ điện Hoà Bình và thuỷ điện Sơn La.
  • Các tuyến đường tỉnh song song với việc điều chỉnh chiều dài, nâng cấp toàn bộ tuyến đường lên tiêu chuẩn cấp V: ĐT 432, ĐT 433, ĐT 437, …
 • Nâng cấp, mở rộng các tuyến giao thông kết nối với hồ:
  • Đường ra cảng Bích Hạ (đường Âu Cơ) dài khoảng 2,2 km.
  • Đường ra cảng Ba Cấp (đường Lê Đại Hành, nối từ đường An Dương Vương ra cảng Ba Cấp) dài khoảng 1,7 km.
  • Đường tỉnh 435 (TP Hòa Bình - cảng Thung Nai) dài khoảng 23 km.
  • Đường Phong Phú - Trung Hòa - vịnh Ngòi Hoa dài khoảng 10,6 km.
  • Đường Đồng Bảng - Bãi Sang (cảng Phúc Sạn) dài khoảng 4 km.
  • Đường thị trấn Đà Bắc - bến thuyền Hiền Lương dài khoảng 5,2 km.
 • Xây dựng mới các tuyến đường từ cảng ra các điểm du lịch:
  • Tuyến đường từ cảng du lịch Ngòi Hoa đi xã Ba Khan dài khoảng 14km.
  • Từ cảng Ba Cấp ra khu nghỉ dưỡng ven hồ (xã Bình Thanh) dài khoảng 15km.
 • Đầu tư nâng cấp và kết hợp xây dựng mới để hoàn thiện hệ thống các tuyến đường liên kết các khu, điểm du lịch trong Khu du lịch quốc gia Hồ Hòa Bình.
 • Đầu tư nâng cấp, xây dựng các cảng và bến thuyền du lịch:
  • Nâng cấp cảng Thung Nai, cảng Bích Hạ, cảng Ba Cấp, cảng Phúc Sạn, bến thuyền du lịch Hiền Lương.
  • Xây dựng bến thuyền du lịch Ngòi Hoa, bến thuyền du lịch Tiền Phong, , bến thuyền du lịch thành phố Hòa Bình, bến thuyền du lịch đảo Sung, bến thuyền Vinashin Thung Nai.
 • Đầu tư xây dựng mới và kết hợp nâng cấp các bến xe đáp ứng nhu cầu vận tải hành khách và phát triển du lịch.

2.                     Hệ thống cấp điện

Hệ thống cấp điện được nâng cấp, cải tạo và xây dựng mới theo Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Hòa Bình đến năm 2020, Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hòa Bình đến năm 2020...

 • Nâng công suất trạm 220kV Hòa Bình từ 2x63MVA thành 2x125MVA (năm 2020) và 2x250MVA (năm 2030).
 • Xây mới Trạm 220KV Tân Lạc.
 • Nâng cấp Trạm 110KV Mai Châu.
 • Nâng cấp, cải tạo hoàn chỉnh mạng lưới cấp điện tại các khu, điểm du lịch, đảm bảo phục vụ nhu cầu phát triển du lịch.
 • Hệ thống điện chiếu sáng được đầu tư đồng bộ với các tuyến giao thông.

3.                     Hệ thống cấp nước

Hệ thống cấp nước được nâng cấp, cải tạo và xây dựng mới theo Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Hòa Bình đến năm 2020, Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hòa Bình đến năm 2020...

 • Nâng cấp các trạm cấp nước: Nhà máy nước Ba Vành, công suất 40.000m3/ngđ - TP. Hòa Bình; Nhà máy nước Tòng Đông, công suất 2.000m3/ngđ - TT. Mai Châu; Nhà máy nước Chiềng Châu, công suất 1.800m3/ngđ - TT. Mai Châu; Nhà máy nước thị trấn Cao Phong, công suất 6.7000m3/ngđ; Nhà máy nước thị trấn Mường Khến, công suất 7.500m3/ngđ.
 • Xây dựng mới các trạm cấp nước: Nhà máy nước Yên Mông, công suất 5.000m3/ngđ - TP. Hòa Bình; Nhà máy nước thị trấn Đà Bắc, công suất 3.130 m3/ngđ.
 • Nâng cấp, cải tạo hoàn chỉnh mạng lưới cấp nước tại các khu, điểm du lịch, đảm bảo phục vụ nhu cầu phát triển du lịch.

4.                     Hệ thống thoát nước và vệ sinh môi trường

Hệ thống thoát nước và vệ sinh môi trường được nâng cấp, cải tạo và xây dựng mới theo Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Hòa Bình đến năm 2020, Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hòa Bình đến năm 2020...

 • Nâng cấp các khu xử lý chất thải:
  • Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Yên Mông, thành phố Hòa Bình.
  • Khu xử lý chất thải rắn huyện Đà Bắc tại xã Cao Sơn, Mường Chiềng.
  • Bãi chôn lấp chất thải rắn Kẻm Kiếng, huyện Mai Châu.
  • Bãi chôn lấp chất thải rắn tại thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong.
  • Bãi chôn lấp chất thải rắn tại xã Tử Nê, huyện Tân Lạc.
 • Nâng cấp, cải tạo kết hợp xây dựng mới hệ thống thoát nước tại các khu, điểm du lịch, đảm bảo phục vụ nhu cầu phát triển du lịch.
 • Quy hoạch các khu vệ sinh công cộng tại các khu vực: Khu công viên cây xanh; các bản du lịch cộng đồng, chợ đêm du lịch,…

Thông báo mới

Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triểncongdulichthongminh21.jpg

cong ty co phan

applaza 585x320

baotangmuong

Ecolodge final logo

Hoa Binh Tourist Logo

nha hang lan dung

DA GIANG

Khách sạn Đồng Nhân