1. Giao thông đường bộ

Quốc lộ 6: Tuyến đường nối thủ đô Hà Nội với các tỉnh vùng Tây Bắc của Việt Nam. Chiều dài toàn tuyến đường là 504 km và đi qua 4 tỉnh, thành phố (Hà Nội, Hoà Bình, Sơn La và Điện Biên). Đoạn đi qua tỉnh Hòa Bình dài 119 km, qua các huyện Lương Sơn, Kỳ Sơn, thành phố Hòa Bình, huyện Tân Lạc, Mai Châu; đường đạt tiêu chuẩn cấp III miền núi. Là tuyến đường đóng vai trò quan trọng thúc đẩy phát triển du lịch tỉnh, giúp kết nối với các địa phương phía Đông và phía Tây khu vực. Trong thời gian qua nhiều đoạn đường xuống cấp đã được nâng cấp, sửa chữa đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân và khách du lịch.

Khu du lịch hồ Hòa Bình nằm trong địa giới tỉnh Hòa Bình - cửa ngõ phía Tây của thủ đô Hà Nội, sẽ ảnh hưởng tích cực đến phát triển du lịch của Khu du lịch quốc gia Hồ Hòa Bình bởi Hà Nội là trung tâm du lịch lớn và đầu mối phân phối khách của các tỉnh phía Bắc.

Khu du lịch Hồ Hòa Bình nằm trải dài khoảng 54 km theo lòng hồ Hòa Bình, thuộc địa bàn 21 xã, phường [1] của thành phố Hòa Bình và 4 huyện của tỉnh Hòa Bình là: Đà Bắc, Cao Phong, Tân Lạc, Mai Châu. Diện tích khoảng 52.200 ha. Ranh giới được xác định như sau:

Với tiềm năng du lịch đặc sắc, đa dạng, trong đó nổi bật là các giá trị cảnh quan thiên nhiên, văn hóa đồng bào dân tộc thiểu số… Khu vực lập quy hoạch được xác định là một điểm đến độc đáo của du lịch Việt Nam và là một trong số các địa điểm tiềm năng phát triển khu du lịch quốc gia đã được xác định trong Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 được phê duyệt tại Quyết định số 2473/QĐ-TTg ngày 30/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ và Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 được phê duyệt tại Quyết định số 201/QĐ-TTg ngày 22/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ (gồm 14 tỉnh: Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Bắc Giang, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Phú Thọ, Yên Bái, Hòa Bình), là vùng có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của cả nước, có vai trò quyết định đối với môi trường sinh thái của cả vùng Bắc Bộ; là vùng kinh tế tổng hợp, trong đó kinh tế cửa khẩu, thủy điện, công nghiệp khai khoáng, công nghiệp đa ngành, nông - lâm nghiệp, du lịch là chủ đạo; là vùng có nhiều đồng bào dân tộc sinh sống, gắn bó lâu đời, có bản sắc văn hóa dân tộc phong phú.

Thông báo mới

Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triểncongdulichthongminh21.jpg

cong ty co phan

applaza 585x320

baotangmuong

Ecolodge final logo

Hoa Binh Tourist Logo

nha hang lan dung

DA GIANG

Khách sạn Đồng Nhân