Căn cứ vào diễn biến dịch Covid-19 vẫn đang phức tạp trên cả nước, nguy cơ lây lan trên địa bàn tỉnh là rất cao. Để đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch Covid-19, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo Thường trực Tỉnh ủy về việc điều chỉnh quy mô Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 135 năm thành lập tỉnh, 30 năm ngày tái lập tỉnh. Theo đó, các hoạt động sẽ được tổ chứ trong khuôn khổ Kế hoạch sau khi điều chỉnh sẽ gồm các nội dung sau:

1. Hoạt động uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa

Tổ chức thăm hỏi tặng quà cán bộ lão thành cách mạng, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, các đồng chí nguyên là lãnh đạo chủ chốt của tỉnh qua các thời kỳ.

Tỉnh Hòa Bình thành lập 06 Đoàn đi thăm hỏi do các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND và UBMTTQ Việt Nam tỉnh dẫn đầu. Thời gian từ 27/9 đến 01/10/2021 theo lịch của các đoàn tự chủ động. 

2. Lễ Dâng hương và báo công tại Tượng đài Bác Hồ

- Thời gian: 7h00 ngày 01/10/2021

- Địa điểm: Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình

- Thành phần: Các đồng chí Ủy viên BTV tỉnh ủy, các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh, lãnh đạo các Sở, ngành, UBND thành phố Hòa Bình, đại diện các tổ chức chính trị-xã hội cấp tỉnh, lãnh đạo Công ty Thủy điện Hòa Bình.

3. Khai mạc triển lãm ảnh “Thành tựu kinh tế - xã hội kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Hòa Bình”

- Thời gian: 7h45-8h35 ngày 01/10/2021

- Địa điểm: Cung Văn Hóa tỉnh Hòa Bình

- Thành phần: Các đồng chí Ủy viên BTV tỉnh ủy, các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh, lãnh đạo các Sở, ngành, UBND thành phố Hòa Bình, đại diện các tổ chức chính trị-xã hội cấp tỉnh, đại diện cán bộ Sở VHTT&DL, cán bộ Trung tâm văn hóa- điện ảnh tỉnh.

4. Khai trương Trưng bày hiện vật bảo tàng “Tỉnh Hòa Bình 135 năm xây dựng và phát triển”

- Thời gian: 8h40 - 9h30 ngày 01/10/2021

- Địa điểm: Bảo tàng tỉnh Hòa Bình

- Thành phần: Các đồng chí Ủy viên BTV tỉnh ủy, các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh, lãnh đạo các Sở, ngành, UBND thành phố Hòa Bình, đại diện các tổ chức chính trị-xã hội cấp tỉnh, đại diện cán bộ Sở VHTT&DL, cán bộ Bảo tàng tỉnh.

Thông tin chi tiết về chương trình:

- Bùi Kim Phúc. ĐT 0986294499

Sở VHTT&DL

Thông báo mới

Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triểncong ty co phan

applaza 585x320

baotangmuong

Ecolodge final logo

Hoa Binh Tourist Logo

nha hang lan dung

DA GIANG

Khách sạn Đồng Nhân