Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, ngày 20/9/201, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Văn bản số 7749/VPUBND-NVK về việc điều chỉnh Kế hoạch tổ chức kỷ niệm 135 năm thành lập tỉnh, 30 năm tái lập tỉnh.

Căn cứ vào diễn biến dịch Covid-19 vẫn đang phức tạp trên cả nước, nguy cơ lây lan trên địa bàn tỉnh là rất cao. Để đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch Covid-19, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo Thường trực Tỉnh ủy về việc điều chỉnh quy mô Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 135 năm thành lập tỉnh, 30 năm ngày tái lập tỉnh.

280921STr21.jpg

Tỉnh Hòa Bình không tổ chức các hoạt động tập trung đông người trong khuôn khổ các sự kiện kỷ niệm 135 năm thành lập tỉnh, 30 năm ngày tái lập tỉnh.

Theo nội dung văn bản số 7749/VPUBND-NVK ngày 20/9/2021, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Toàn giao các Sở: VH-TT&DL, LĐ-TB&XH; Đài PT-TH tỉnh nghiên cứu, điều chỉnh quy mô một số nội dung Kế hoạch tổ chức kỷ niệm 135 năm thành lập tỉnh, 30 năm tái lập tỉnh theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Công văn trên, cụ thể như sau: Đối với hoạt động tuyên truyền hướng đến Lễ kỷ niệm: Không xây dựng phóng sự (3-5 phút) phát sóng trên VTV1 của Đài Truyền hình Việt Nam. Đối với hoạt động uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa: Chỉ tổ chức thăm hỏi tặng quà cán bộ lão thành cách mạng, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, các đồng chí nguyên là lãnh đạo chủ chốt của tỉnh. Không tổ chức Lễ kỷ niệm 135 năm thành lập tỉnh, 30 năm tái lập tỉnh.

Các hoạt động trong khuôn khổ Kế hoạch kỷ niệm vẫn thực hiện bao gồm các hoạt động tuyên truyền, Lễ dâng hương tại Tượng đài Bác Hồ; triển lãm ảnh thành tựu KT-XH của tỉnh từ khi tái lập tỉnh (1991 - 2021), tổ chức trưng bày chuyên đề tỉnh Hòa Bình 135 năm hình thành và phát triển, hoạt động xúc tiến đầu tư thương mại, du lịch.

280921STr22.jpg

Các hoạt động trưng bày, triển lãm về thành tựu kinh tế-xã hội vẫn được tổ chức.

Bùi Xuân Trường

Thông báo mới

Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triểncong ty co phan

applaza 585x320

baotangmuong

Ecolodge final logo

Hoa Binh Tourist Logo

nha hang lan dung

DA GIANG

Khách sạn Đồng Nhân