Chương trình sẽ diễn ra từ ngày 13 -16/10/2020 với sự tham gia của Vụ lữ hành và Vụ Thị trường - Tổng cục Du lịch cùng 50 các đơn vị kinh doanh dịch vụ lữ hành và cơ quan truyền thông, các nhà quản lý du lịch địa phương đến khảo sát tiềm năng, trải nghiệm sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng cuối tuần trên hồ thuộc Khu du lịch Hồ Hòa Bình để xây dựng sản phẩm, quảng bá, giới thiệu tới du khách trong nước và nước ngoài.

Khu du lịch hồ Hòa Bình

Mục tiêu là hỗ trợ các doanh nghiệp du lịch đầu tư trong Khu du lịch hồ Hòa Bình hợp tác, mở rộng thị trường và quảng bá, giới thiệu sản phẩm du lịch của đơn vị nhằm thu hút khách du lịch đến với Hòa Bình nói chung, Khu du lịch hồ Hòa Bình nói riêng.

Chương trình sẽ thực hiện khảo sát tại các xã của huyện Cao Phong, Tân Lạc, Đà Bắc, Mai Châu và thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình thuộc Khu du lịch Hồ Hòa Bình. Đoàn Famtrip sẽ khảo sát tiềm năng, đánh giá thực trạng du lịch nghỉ dưỡng đồng thời đề xuất các ý tưởng xây dựng sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng cuối tuần trên hồ để kết nối tuyến du lịch giữa các tỉnh, giới thiệu, quảng bá rộng rãi tới du khách trong nước và quốc tế.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng kính mời các doanh nghiệp du lịch, khách sạn, cơ quan báo chí trung ương và địa phương có quan tâm tham gia chương trình.

Thông báo mới

Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triểncong ty co phan

applaza 585x320

baotangmuong

Ecolodge final logo

Hoa Binh Tourist Logo

nha hang lan dung

DA GIANG

Khách sạn Đồng Nhân