(LVH) - Từ ngày 18 - 23/11/2019, nhiều hoạt động phong phú sẽ diễn ra trong khuôn khổ Tuần "Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam" năm 2019 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội).

Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam” năm 2019 có 5 nhóm hoạt động chính: Đêm hội khai mạc Tuần “Đại đoàn kết toàn dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam”năm 2019, đây là hoạt động điểm nhấn, kết hợp Khai mạc sự kiện; Hội thảo - Tọa đàm khoa học “Truyền thông với bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa dân tộc” , “Xây dựng các sản phẩm du lịch tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam”, Diễn đàn Thanh niên với “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam”; Triển lãm ảnh với các chủ đề: Phát huy sức mạnh khối Đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Bản sắc Văn hóa của cộng đồng 54 dân tộc, Bảo tồn, phát triển văn hóa trong thời kỳ hội nhập quốc tế; Hành trình về với xứ dừa Bến Tre; Hoạt động của cộng đồng các dân tộc tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam trong đó giới thiệu một số lễ hội truyền thống, phong tục tập quán đặc sắc của đồng bào các dân tộc.

Chương trình tổng thể

Thời gian

Nội dung hoạt động

Địa điểm

Ngày 18/11 (Thứ Hai)

09h00 -11h00

Tái hiện Nghi lễ Lẩu Then dân tộc Tày (Lạng Sơn)

Không gian Đồi 19.4

13h30 -15h30

Tọa đàm “Truyền thông với bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa dân tộc”

Nhà Công vụ

15h30 -16h30

Khai mạc Triển lãm ảnh với chủ đề: “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam”

Quảng trường Làng III

16h30 -17h30

Tái hiện Nghi lễ Lẩu Then dân tộc Tày (Lạng Sơn)

Không gian Đồi 19.4

20h -21h30

Chương trình nghệ thuật khai mạc Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam” năm 2019

Quảng trường Đại Đoàn kết Làng II

Ngày 19/11 (Thứ Ba)

9h00 - 11h00

Diễn đàn Thanh niên với “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam”

Nhà Công vụ

14h00 - 16h30

Giao lưu văn hóa, Thể thao, trò chơi dân gian giữa thanh niên với cộng đồng các dân tộc

Khu các làng dân tộc

Ngày 22/11 (Thứ Sáu)

8h00 -11h00

Tọa đàm:“Xây dựng sản phẩm du lịch tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam”

Nhà Công vụ

9h00 -11h00

Khai mạc các hoạt động “Hành trình về với xứ dừa Bến Tre”

(Hoạt động diễn ra từ ngày 22-24/11)

Không gian chùa Khmer

Cả ngày

Hành trình về với xứ dừa Bến Tre:

- Diễn xướng hát Sắc bùa Phù Lễ

- Trưng bầy giới thiệu “Đồng Khởi năm 1960 và công cuộc Đổng Khởi mới qua 23 năm xây dựng và phát triển Tỉnh Bến Tre”

- Giới thiệu văn hóa, danh lam thắng cảnh và du lịch gắn với xứ dừa Bến Tre

Khu vực chùa Khmer

Ngày 23/11 (Thứ Bảy)

9h00 -10h00

Tái hiện lễ cúng thần rừng của dân tộc Pu Péo (Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia)

Không gian làng dân tộc Pu Péo, Làng I

Cả ngày

Hành trình về với  xứ dừa Bến Tre

Khu vực chùa  Khmer

Hoạt động thường xuyên từ ngày 18 - 23/11/2019 (Từ thứ Hai đến thứ Sáu)

Cả ngày

Triển lãm ảnh với chủ đề: “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam”

Quảng trường làng III

Giới thiệu, quảng bá văn hóa tỉnh Gia Lai

Không gian nhà dân tộc Gia Lai, Làng II

Hoạt động giới thiệu văn hóa, lễ hội, trò chơi dân gian, ẩm thực của 15 cộng đồng dân tộc tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Khu các làng dân tộc

 

Nguồn internet

Thông báo mới

Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triểncong ty co phan

applaza 585x320

baotangmuong

Ecolodge final logo

Hoa Binh Tourist Logo

nha hang lan dung

DA GIANG

Khách sạn Đồng Nhân