UBND tỉnh Hòa Bình vừa ban hành kế hoạch số 175/KH-BTC ngày 28/10/2019 điều chỉnh Kế hoạch số 84/KH-BTC ngày 06/5/2019 của Ban tổ chức tuần Văn hóa, Du lịch Hòa Bình năm 2019. Theo đó thời gian tổ chức tuần Văn hóa, Du lịch Hòa Bình sẽ được tổ chức từ ngày 06 - 10/12/2019 tại TP Hòa Bình và một số địa phương trong tỉnh.

Các nội dung điều chỉnh của tuần Văn hóa, Du lịch Hòa Bình năm 2019 cụ thể như sau:

  1. Điều chỉnh thời gian tổ chức Lễ Khai mạc Tuần Văn hóa, Du lịch tỉnh Hòa Bình năm 2019 là 20 giờ, ngày 06/12/2019. 
  2. Điều chỉnh nội dung diễu hành đường phố thành trình diễn nghệ thuật Chiêng Mường lồng ghép trong Chương trình nghệ thuật Khai mạc.  
  3. Điều chỉnh thời gian tổ chức Liên hoan ảnh Nghệ thuật “ Hòa Bình – Đất nước, con người”. Khai mạc ngày 07/12/2019 và diễn ra trong thời gian tổ chức Tuần Văn hóa, Du lịch tỉnh Hòa Bình năm 2019. 
  4. Điều chỉnh thời gian Liên hoan ẩm thực: Từ ngày 07/12 đến hết ngày 09/12/2019. 
  5. Thu hẹp quy mô tổ chức Liên hoan nghề truyền thống và lồng ghép với nội dung Liên hoan ẩm thực, thời gian từ 07 - 09/12/2019
  6. Điều chỉnh thời gian trưng bày, trình diễn Di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu các dân tộc của tỉnh Hòa Bình từ ngày 08/12 đến hết ngày 09/12/2019. 
  7. Điều chỉnh thời gian và địa điểm cuộc thi Người đẹp xứ Mường: Thời gian từ tháng 8 đến tháng 12 năm 2019. Vòng sơ tuyển và sơ khảo: Từ ngày 03/9/2019 đến 20/10/2019, tại một số huyện, thành phố trong tỉnh; Vòng chung khảo: Trong tháng 11 năm 2019, tại thành phố Hòa Bình; Vòng Chung kết vào 20h00 ngày 09/12/2019 tổ chức tại thành phố Hòa Bình.
  8. Điều chỉnh thời gian và địa điểm tổ chức Hội thảo phát triển sản phẩm du lịch Hòa Bình vào ngày ngày 10 tháng 12 năm 2019 tại Thành phố Hòa Bình.
  9. Điều chỉnh thời gian và địa điểm tổ chức chương trình Bế mạc tuần Văn hóa,Du lịch Hòa Bình năm 2019 từ 20h00 đến 21h30’ ngày 10/12/2019 tại Cung Văn hóa tỉnh, được Truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Hòa Bình.
  10. Một số chương trình kết hợp du lịch địa phương: Bao gồm chương trình giới thiệu Di sản khoa học tại Công viên Di sản các Nhà khoa học Việt Nam tại huyện Cao Phong. (Trong nội dung họat động đồng hành cuộc Thi Người đẹp xứ Mường); Chương trình “Tìm về bản sắc văn hóa các dân tộc” của cuộc thi Người đẹp xứ Mường được tổ chức tại xóm Ải, xã Phong Phú, huyện Tân Lạc. Đồng thời phối hợp trong nội dung Trưng bày, trình diễn Di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu các dân tộc tỉnh Hòa Bình;  Chương trình “Trải nghiệm trên Hồ Hòa Bình” do các doanh nghiệp lữ hành trong và ngoài tỉnh, tổ chức cho du khách tham quan các điểm du lịch cộng đồng, các thắng cảnh, di tích lịch sử văn hóa, khu nghỉ dưỡng tại khu du lịch quốc gia hồ Hòa Bình; Chương trình “Khám phá Mai Châu” do các doanh nghiệp lữ hành trong và ngoài tỉnh, tổ chức cho du khách tham quan các điểm du lịch cộng đồng tại Mai Châu, phiên chợ cuối tuần tại Pà Cò, Mai Châu; Chương trình đồng hành cùng Người đẹp xứ Mường với trang phục dân tộc được tổ chức tại Mai Châu. 

Kế hoạch của UBND tỉnh cũng xác định rõ kinh phí thực hiện được thực hiện từ hai nguồn. Ngân sách tỉnh: Tổ chức các hoạt động: Liên hoan nghề truyền thống; Liên hoan ảnh nghệ thuật; Hội thảo phát triển sản phẩm du lịch; Trưng bày, trình diễn di sản văn hóa các dân tộc trong tỉnh; công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, y tế, tình nguyện viên. Kinh phí xã hội hóa:Tổ chức các hoạt động: Thi Người đẹp xứ Mường, Liên hoan ẩm thực và xác lập Kỷ lục Guinnes mâm cỗ lá đặc sắc nhất Việt Nam trong khuôn khổ Tuần Văn hóa, Du lịch tỉnh Hòa Bình năm 2019.

Thông báo mới

Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triểncong ty co phan

applaza 585x320

baotangmuong

Ecolodge final logo

Hoa Binh Tourist Logo

nha hang lan dung

DA GIANG

Khách sạn Đồng Nhân