Những ngày đầu tiên của năm mới 2019, tin vui đã đến với các hộ kinh doanh Homesaty tại xóm Đá Bia – khu vực hồ Hoà Bình thuộc xã Tiền Phong huyện Đà Bắc khi nhận được thông báo của Tổng cục Du lịch (Thông báo số 1902/TCDL-KS ngày 21/12/2018): Khu du lịch Cộng đồng xóm Đá Bia là 01 trong 03 đơn vị, địa phương của cả nước được nhận Giải thưởng Du lịch Cộng đồng ASEAN (cùng với Khu bảo tồn Làng nhà sàn Du lịch sinh thái Thái Hải của tỉnh Thái Nguyên và Hợp tác xã Du lịch dựa vào cộng đồng Cơtu- Nam Giang của tỉnh Quảng Nam).

91.jpg

Khách nước ngoài rải nghiệm tại Homesat xóm Đá Bia

 Giải thưởng Du lịch ASEAN là giải thưởng danh giá của khu vực được trao tại Diễn đàn Du lịch Đông Nam Á – AFT được tổ chức luân phiên hàng năm tại mỗi nước ASEAN. Giải thưởng ASEAN năm 2018 sẽ được tổ chức tại Việt Nam vào ngày 18/01/2019 tại Nhà hàng Club House - Khách sạn FLC Hạ Long Bay Golf Club and Luxury Resort thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

92.jpg

 

Trên cơ sở nghiên cứu hồ sơ và thăm dò dư luận của khách du lịch, cuối năm 2018 Ban thư ký ASEAN và các nước thành viên đã thống nhất lựa chọn mỗi nước được 3 đơn vị nhận Giải thưởng Du lịch cộng đồng ASEAN; 05 Giải thưởng Homestay ASEAN. Đặc biệt năm nay ngoài các giải thưởng truyền thống nêu trên, lần đầu tiên sẽ có hạng mục 05 giải thưởng Spa ASEAN và 05 Giải thưởng Nhà vệ sinh cộng đồng được trao tại AFT 2019.

93.jpg

Như vậy sau Bản Lác của |Mai Châu được nhận Giải thưởng Bản Du lịch cộng đồng ASEAN năm 2016; Bản Hịch (Mai Châu) nhận Gải thưởng Cụm du lịch Cộng đồng Homestay, bản Poom Cọm (Mai Châu) nhận Giải thưởng Khu du lịch cộng đồng ASEAN (năm 2017) thì Khu du lịch Cộng đồng xóm Đá Bia là đơn vị góp phần để tỉnh Hoà Bình năm thứ 3 liên tiếp có địa phương, đơn vị được nhận Giải thưởng danh giá của Cộng đồng ÁSEAN.

Với việc Khu du lịch Cộng đồng xóm Đá Bia được nhận Giải thưởng Du lịch Cộng đồng ASEAN không chỉ là niềm vui, niềm tự hào cho các hộ kinh doanh Homestay của xóm Đá Bia mà còn là niềm vinh dự chung cho du lịch huyện Đà Bắc nói riềng và Du lịch tỉnh Hoà Bình nói chung; đồng thời tạo thêm nguồn động lực để các hộ đang kinh doanh và chuẩn bị kinh doanh du lịch Homesaty trên khu vực hồ Hoà Bình tiếp tục mạnh dạn chuyển đổi cách nghĩ, cách làm, tiếp tục đầu tư, xây dựng và phát triển các sản phẩm du lịch mới gắn với việc bảo tồn và phát huy các giá trị, bản sắc văn hoá đa dạng, phong phú của địa phương góp phần đưa du lịch Hoà Bình ngày càng phát triển bền vững./.

                                                        Đỗ Phương

                                              (Phòng Quản lý Du lịch)

Thông báo mới

Thông báo Cuộc thi Video clip quảng bá Khu du lịch hồ Hoà Bình, lần thứ I - năm 2019


Thông báo Cuộc thi “Ảnh đẹp quảng bá Khu du lịch hồ Hòa Bình” năm 2019


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Thông báo Cuộc thi Video clip quảng bá Khu du lịch hồ Hoà Bình, lần thứ I - năm 2019


Thông báo Cuộc thi “Ảnh đẹp quảng bá Khu du lịch hồ Hòa Bình” năm 2019


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Thông báo Cuộc thi Video clip quảng bá Khu du lịch hồ Hoà Bình, lần thứ I - năm 2019


Thông báo Cuộc thi “Ảnh đẹp quảng bá Khu du lịch hồ Hòa Bình” năm 2019


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Thông báo Cuộc thi Video clip quảng bá Khu du lịch hồ Hoà Bình, lần thứ I - năm 2019


Thông báo Cuộc thi “Ảnh đẹp quảng bá Khu du lịch hồ Hòa Bình” năm 2019


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Thông báo Cuộc thi Video clip quảng bá Khu du lịch hồ Hoà Bình, lần thứ I - năm 2019


Thông báo Cuộc thi “Ảnh đẹp quảng bá Khu du lịch hồ Hòa Bình” năm 2019


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Thông báo Cuộc thi Video clip quảng bá Khu du lịch hồ Hoà Bình, lần thứ I - năm 2019


Thông báo Cuộc thi “Ảnh đẹp quảng bá Khu du lịch hồ Hòa Bình” năm 2019


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Thông báo Cuộc thi Video clip quảng bá Khu du lịch hồ Hoà Bình, lần thứ I - năm 2019


Thông báo Cuộc thi “Ảnh đẹp quảng bá Khu du lịch hồ Hòa Bình” năm 2019


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Thông báo Cuộc thi Video clip quảng bá Khu du lịch hồ Hoà Bình, lần thứ I - năm 2019


Thông báo Cuộc thi “Ảnh đẹp quảng bá Khu du lịch hồ Hòa Bình” năm 2019


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triểncong ty co phan

applaza 585x320

baotangmuong

Ecolodge final logo

Hoa Binh Tourist Logo

nha hang lan dung

DA GIANG

Khách sạn Đồng Nhân