Nhà tù là một di chứng công cụ đàn áp, nói lên tội ác của thực dân Pháp. Nhà tù là nơi giam giữ, tra tấn các chiến sĩ cách mạng. Đồng thời chính nơi đây đã bồi dưỡng rèn luyện những chiến sĩ Cộng sản kiên cường, bất khuất giữ trọn khí tiết cách mạng, đấu tranh vì độc lập tự do của dân tộc.

lyvh11.png

Di tích lịch sử cách mạng Nhà Tù Hòa Bình

Nhà tù Hòa Bình được xây dựng năm 1986 tại phố Đúng, thị xã Hòa Bình (nay thuộc Phường Tân Thịnh, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình) trên diện tích mặt bằng khoảng 1.500m2 nhằm canh giữ các tội phạm hình sự như giết người, cướp của, trộm cắp. Tuy nhiên, Vào đầu năm 1940, phong trào đấu tranh cách mạng của nhân dân ta dưới sự chỉ đạo của Đảng cộng sản Đông Dương lên cao. Thực dân Pháp ra sức khủng bố, đàn áp phong trào cách mạng dữ dội khắp nơi, bắt bớ giam cầm nhiều cán bộ quần chúng cách mạng. Vì thế tại các nhà tù Hoả Lò, Thái Nguyên, Nghĩa Lộ, Sơn La đều chật ních. Chúng có kế hoạch  chuyển tù chính trị từ nhà tù Sơn la và các nhà tù khác ở Bắc Kỳ ra Côn Đảo. Nhưng thực dân Pháp gặp nhiều khó khăn, lúc này máy bay đồng minh thường bắn phá các trục đường giao thông, nhằm ngăn chặn các hoạt động của phát xít Nhật ở Đông Dương. Vì vậy thực dân Pháp đã sử dụng nhà tù tại phố Đúng thị xã Hoà Bình là nơi trước đây chuyên giam giữ tù hình sự thành nơi giam giữ tù chính trị. Trong thời gian bị giam giữ, Chi bộ nhà tù Hòa Bình được thành lập. Một số ủy viên chi bộ nhà tù Hòa Bình gồm: Nguyễn Cơ Thạch, Nguyễn Đức Tâm, Ngô Minh Loan, Mai Vị,..

Được sự quan tâm của các cấp chính quyền, di tích được tu bổ tôn tạo khang trang với các hạng mục như: dãy nhà giam, tròi canh gác,…

Nhà tù Hoà Bình dấu tích của lịch sử, đã cho chúng ta thấy những tấm gương anh dũng, chí khí cách mạng của các chiến sĩ cộng sản trong tù. Để lại trong lòng mỗi người dân chúng ta những tấm lòng biết ơn sâu sắc, càng tự hào về truyền thống đấu tranh kiên cường bất khuất của thế hệ cha anh chúng ta.

Hiện nay nhà tù Hòa Bình đã tái hiện một phần của phong trào đấu tranh giành độc lập cho dân tộc của các chiến sỹ cách mạng kiên trung. Có thể thấy rằng di tích Nhà tù Hoà Bình là địa điểm tham quan có tính giáo dục tư tưởng, đạo đức cho các thế hệ trẻ ngày hôm nay và mai sau.

Nguyễn Ly - P.QLVH

Thông báo mới

Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triểncongdulichthongminh21.jpg

cong ty co phan

applaza 585x320

baotangmuong

Ecolodge final logo

Hoa Binh Tourist Logo

nha hang lan dung

DA GIANG

Khách sạn Đồng Nhân