1. Dự án Sân golf Phúc Tiến tại xã Quang Tiến, thành phố Hòa Bình của công ty Cổ phần Golf An Việt Hòa Bình. (Dự án đã khởi công tháng 3 năm 2022)
  2. Dự án Khu du lịch sinh thái Ngòi Hoa tại xã Suối Hoa, huyện Tân Lạc của Công ty Cổ phần đầu tư năng lượng, xây dựng, thương mại Hoàng Sơn, (Dự kiến khởi công tháng 8 năm 2022).
  3. Dự án quần thể du lịch, nghỉ dưỡng và sân gôn Yên Thủy tại xã Hữu Lợi và thị trấn Hàng Trạm, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình của Công ty Cổ phần tập đoàn FLC, (Dự kiến khởi công trong năm 2022).
  4. Dự án Khu đô thị sinh thái và Quần thể vui chơi giải trí cao cấp và hệ thống cáp treo Cuối Hạ tại xã Cuối Hạ, huyện Kim Bôi, (Dự kiến khởi công tháng 8 năm 2022). 
  5. Dự án Khu đô thị sinh thái, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí cao cấp Đồi Thung tại xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn, (Dự kiến khởi công tháng 8 năm 2022).
  6. Dự án Khu đô thị sinh thái, nghỉ dưỡng khoáng nóng cao cấp Hồ Khả tại xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn, (Dự kiến khởi công tháng 8 năm 2022).
  7. Dự án Sân golf Thung lũng Nữ Hoàng tại xã Lâm Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình của công ty Cổ phần Du lịch Thung lũng Nữ Hoàng (Tập Đoàn BRG), (Dự kiến khởi công trong năm 2022).
  8. Dư án Sân golf tại xã Quang Tiến, thành phố Hòa Bình do công ty Cổ phần Tập Đoàn Hòa Phát đề xuất, (Dự kiến khởi công trong năm 2022).

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Thông báo mới

Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triểncongdulichthongminh21.jpg

cong ty co phan

applaza 585x320

baotangmuong

Ecolodge final logo

Hoa Binh Tourist Logo

nha hang lan dung

DA GIANG

Khách sạn Đồng Nhân