1 Trung tâm thương mại AP PLAZA - Cù Chính Lan, Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình. Điện thoại: 0218. 3853482

2 Hoàng Sơn Supermarket Plaza - Cù Chính Lan, Đồng Tên, Hòa Bình. Điện thoại0218 6252288.

3 Siêu thị Vì Hòa Bình - Phường Tân Thịnh, thành phố  Hòa Bình. Điện thoại0218 3888285.

4 Trung tâm thương mại Vincom Plaza - đường Cù Chính Lan,P Đồng Tiến TP Hòa Bình, Tỉnh Hòa BìnhVincom 

5  Chợ Phương Lâm - Phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình.

6  Chợ Tân Thịnh - Phường Tân Thinh, thành phố Hòa Bình

7  Chợ Hữu Nghị - Phường Hữu Nghị, thành phố Hòa Bình

8  Chợ Thái Bình - Phường Thái Bình, thành phố Hòa Bình

9  Chợ Đà Bắc – Thị trấn Đà Bắc, Huyện Đà Bắc.

10 Chợ Cao Phong – Thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong

11 Chợ Tân Lạc – Thị trấn Mường Khến, huyện Tân Lạc

12 Chợ Mai Châu – Thị trấn Mai Châu, huyện Mai Châu.

Thông báo mới

Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triểncong ty co phan

applaza 585x320

baotangmuong

Ecolodge final logo

Hoa Binh Tourist Logo

nha hang lan dung

DA GIANG

Khách sạn Đồng Nhân