Các đơn vị, hộ kinh doanh vận tải thủy nội địa trên Khu du lịch Hồ Hòa Bình.

 

TT Tên đơn vị/hộ Đại chỉ Điện thoại
1 Công ty chuyên chở hành khách, Dịch vụ Du lịch Thái Thịnh Cảng Bích Hạ, xã Hoà Bình,
TP Hoà Bình
Ông Trình 0945089174
2 Công ty Vận tải Thuỷ Sông Đà Cảng Bích Hạ, xã Hoà Bình,
TP Hoà Bình
Ông Chí 0916065426
3 Công ty Vận tải Hàng hoá và Du lịch Sông Đà Cảng Bích Hạ, xã Hoà Bình, TP Hoà Bình Ông Lâm 0856299847
4 Ban Quản lý Cảng du lịch Thung Nai Xã Thung Nai, huyện Cao Phong Ông Thảo 0983604495
5 HTX vận chuyển khách  tổ Thung Nai Cảng du lịch Thung Nai, xã Thung Nai, huyện Cao Phong Ông Trường 0981667240
6 HTX vận chuyển khách tổ Bờ Cảng du lịch Thung Nai, xã Thung Nai, huyện Cao Phong Ông Tâm 963405668
7 HTX vận chuyển khách tổ  Bình Thanh Cảng du lịch Thung Nai, xã Thung Nai, huyện Cao Phong Ong Hào 0382341338
8 HTX vận chuyển khách  Động Thác Bờ Cảng du lịch Thung Nai, xã Thung Nai, huyện Cao Phong Bà Phương 0988926698
9 HTX vận chuyển khách  Thung Nai Cảng du lịch Thung Nai, xã Thung Nai, huyện Cao Phong Bà Dương 0977349402
10 Đinh Văn Bằng Hoạt động tại Cảng Thung Nai 0398334780
11 Bùi Quang Long Hoạt động tại Cảng Thung Nai 0385765112
12 Bùi Hồng Khanh Hoạt động tại Cảng Thung Nai 0971421554
13 Bùi Đức Hân Hoạt động tại Cảng Thung Nai 0972734183
14 Bùi Văn Kế Hoạt động tại Cảng Thung Nai 0343371991
15 Bùi Văn Cường Hoạt động tại Cảng Thung Nai 0398593420
16 Bùi Hồng Quân Hoạt động tại Cảng Thung Nai 0383405747
17 Bùi Duy Hồng Hoạt động tại Cảng Thung Nai 0383405747
18 Bùi Văn Lương Hoạt động tại Cảng Thung Nai 0974535089
19 Bùi Văn Tuyền Hoạt động tại Cảng Thung Nai 0977349402
20 Bùi Văn Hùng Hoạt động tại Cảng Thung Nai 0364891147
21 Bùi Thị Quý Hoạt động tại Cảng Thung Nai 0976302338
22 Bùi Văn Thịnh Hoạt động tại Cảng Thung Nai 0345951993
23 Bùi Văn Sơn Hoạt động tại Cảng Thung Nai 0974494124
24 Bùi Thị Anh Hoạt động tại Cảng Thung Nai 0988765494
25 Bùi Văn Công Hoạt động tại Cảng Thung Nai 0399554578
26 Bùi Hoài Chung Hoạt động tại Cảng Thung Nai 0367349236
27 Quách Công Lộc Hoạt động tại Cảng Thung Nai 0363921088
28 Bùi Duy Hưng Hoạt động tại Cảng Thung Nai 0981101138
29 Nguyễn Văn Tùng Hoạt động tại Cảng Thung Nai 0973057233
30 Nguyễn Hoàng Mai Hoạt động tại Cảng Thung Nai 0964081438
31 Bùi Văn Thao Hoạt động tại Cảng Thung Nai 0395454920
32 Bùi Hồng Khuyến Hoạt động tại Cảng Thung Nai 0989759953
33 Chu Văn Thành Hoạt động tại Cảng Thung Nai 0338738316
34 Hải Nụ Hoạt động tại Cảng Thung Nai 0982833272
35 Phòng Hiền Hoạt động tại Cảng Thung Nai 0973508289
36 Vui Xuân Hoạt động tại Cảng Thung Nai 0919304011
37 Lượng Thao Hoạt động tại Cảng Thung Nai 0367354144
38 Nguyễn Thị Hiền Hoạt động tại Cảng Thung Nai 0976638036
39 Phạm Hồng Lâm Hoạt động tại Cảng Bích Hạ (TP Hoà Bình) 0856299847
40 Nguyễn Văn Nhàn Hoạt động tại Cảng Bích Hạ (TP Hoà Bình) 0397594622
41 Nguyễn Tiến Bắc Hoạt động tại Cảng Bích Hạ (TP Hoà Bình) 0915578768
42 Phạm Văn Hưởng Hoạt động tại Cảng Bích Hạ (TP Hoà Bình) 0915314254
43 Nguyễn Văn Sơn Hoạt động tại Cảng Bích Hạ (TP Hoà Bình) 0916084668
44 Nguyễn Thị Loan Hoạt động tại Cảng Bích Hạ (TP Hoà Bình) 0834303320
45 Nguyễn Đăng Thu Hoạt động tại Cảng Bích Hạ (TP Hoà Bình) 0916536823
46 Phạm Văn Mậu Hoạt động tại Cảng Bích Hạ (TP Hoà Bình) 0339101305
47 Nguyễn Văn Tân Hoạt động tại Cảng Bích Hạ (TP Hoà Bình) 0983511663
48 Nguyễn Thị Hạnh Hoạt động tại Cảng Bích Hạ (TP Hoà Bình) 0912326563
49 Bùi Thế Tiến Hoạt động tại Cảng Bích Hạ (TP Hoà Bình) 0355152034
50 Bùi Quang Hậu Hoạt động tại Cảng Bích Hạ (TP Hoà Bình) 0345007322
51 Nguyễn Thị Mai Hồng Hoạt động tại Cảng Bích Hạ (TP Hoà Bình) 0355962400
52 Phạm Tiến Hùng Hoạt động tại Cảng Bích Hạ (TP Hoà Bình) 0987968705
53 Trần Văn Chí Hoạt động tại Cảng Bích Hạ (TP Hoà Bình) 0916065426
54 Hoàng Văn Diện Hoạt động tại Cảng Bích Hạ (TP Hoà Bình) 0372703808
55 Nguyễn Thị Hồng Quý Hoạt động tại Cảng Bích Hạ (TP Hoà Bình) 0868857483
56 Nguyễn Lương Bằng Hoạt động tại Cảng Bích Hạ (TP Hoà Bình) 0985246865
57 Nguyễn Thị Hà Hoạt động tại Cảng Bích Hạ (TP Hoà Bình) 0962866861
58 Phạm Thế Việt Hoạt động tại Cảng Bích Hạ (TP Hoà Bình) 0853863338
59 Nguyễn Thị Hòa Hoạt động tại Cảng Bích Hạ (TP Hoà Bình) 0354185281
60 Nguyễn Văn Doanh Hoạt động tại Cảng Bích Hạ (TP Hoà Bình) 0915428328
61 Nguyễn Thị Huế Hoạt động tại Cảng Bích Hạ (TP Hoà Bình) 0365781013
62 Đỗ Thị Nga Hoạt động tại Cảng Bích Hạ (TP Hoà Bình) 0974577110
63 Đinh Công Quân Hoạt động tại Cảng Bích Hạ (TP Hoà Bình) 0967944016
64 Nguyễn Thị Nga Hoạt động tại Cảng Bích Hạ (TP Hoà Bình) 0912724238
65 Ngô Văn Trình Hoạt động tại Cảng Bích Hạ (TP Hoà Bình) 0945089174
66 Trần Mạnh Cường Hoạt động tại Cảng Bích Hạ (TP Hoà Bình) 0914474338
67 Hà Thị Túc Hoạt động tại Cảng Bích Hạ (TP Hoà Bình) 0941123696
68 Đặng thị Dậu Hoạt động tại Cảng Bích Hạ (TP Hoà Bình) 0915905187
69 Nguyễn Văn Hưng Hoạt động tại Cảng Bích Hạ (TP Hoà Bình) 0345511188
70 Trần Việt Hà Hoạt động tại Cảng Bích Hạ (TP Hoà Bình) 0915577853
71 Nguyễn Thị Hòa Hoạt động tại Cảng Bích Hạ (TP Hoà Bình) 0945694605
72 Trần Thị Phượng Hoạt động tại Cảng Bích Hạ (TP Hoà Bình) 0973741538
73 Nguyễn Văn Chung Hoạt động tại Cảng Bích Hạ (TP Hoà Bình) 0918021115
74 Phạm Văn Mạnh Hoạt động tại Cảng Bích Hạ (TP Hoà Bình) 0985262450
75 Ngô Thị Vỹ Hoạt động tại Cảng Bích Hạ (TP Hoà Bình) 0915015532

Sở VHTT&DL

Thông báo mới

Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triểncongdulichthongminh21.jpg

cong ty co phan

applaza 585x320

baotangmuong

Ecolodge final logo

Hoa Binh Tourist Logo

nha hang lan dung

DA GIANG

Khách sạn Đồng Nhân