1. Dịch vụ vận chuyển bộ:
 2. Taxi Hòa Bình - 0218 3851851
 3. Taxi Hà Tâm - 0218 3888222
 4. Taxi Phượng Hoàng - 0218 3939393
 5. Taxi Sông Đà - 0218 3898989
 6. Dịch vụ xe buýt

- Xe buýt tuyến thành phố Hòa Bình – Cao Phong – Tân Lạc – Lạc Sơn – Yên Thủy.

- Xe buýt tuyến thành phố Hòa Bình – Kim Bôi – Lạc Thủy

 1. Dịch vụ xe du lịch:

- Công ty TNHH MTV Vận tải du lịch Đức lộc Hoà Bình - Số 69/ 5B, phường Phương Lâm, TP Hòa Bình,Tỉnh Hòa Bình. Điện thoại: 0915923696.

- HTX vận tải Phương Đông Lê Văn Hoà Tổ 5A, phường Phương Lâm, TP

Hoà Bình. Điện thoại: 0218 3852 276

- Công ty TNHH Hoàng Sơn Vietravel - Nguyễn Đác Giang Tổ 1, phường Tân Thịnh. Điện thoại 0986921290

 1. Bến cảng:
 2. Cảng Bích Hạ - xã Thái Bình, thành phố Hòa Bình
 3. Cảng Ba Cấp - xã Thái Bình, thành phố Hòa Bình
 4. Cảng du lịch Thung Nai - thuộc xã Thung Nai, huyện Cao Phong
 5. Cảng Bình Thanh - Xã Bình Thanh, huyện Cao Phong

- Tên đơn vị: Nhà tàu Hưng Thảo

- Địa chỉ: Xóm Mới, xã Thung Nai, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình.

- Người đại diện: Đinh Thị Thảo

- Điện thoại liên lạc: 01655856310

Tên đơn vị: Công ty TNHH MTV vận tải du lịch Đức Lộc

Địa chỉ: 69/5b đường An Dương Vương, phường Phương Lâm, TP Hòa Bình.

Điện thoại: 0915.923.696 (chị Nguyên) hoặc 0915.916.433 (anh Thành)

Thông báo mới

Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triểncong ty co phan

applaza 585x320

baotangmuong

Ecolodge final logo

Hoa Binh Tourist Logo

nha hang lan dung

DA GIANG

Khách sạn Đồng Nhân