Hòa Bình có vị trí tiếp giáp với thành phố Hà Nội, là cửa ngõ vùng Tây Bắc, là vùng đất cổ được đặt tên cho nền “Văn hóa Hòa Bình” thời ký đồ đá nổi tiếng thế giới; vùng đất còn mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc Mường, Thái, Tày, Dao, Mông. Mỗi dân tộc đều có nét độc đáo về văn hóa truyền thống trong kiến trúc nhà ở, các lễ hội dân gian, nghệ thuật múa, hát, thi ca, trang phục, ẩm thực, nghề thủ công truyền thống, tiêu biểu như Sử thi “Đẻ đất, Đẻ nước” và nghệ thuật Chiêng Mường Hòa Bình đặc sắc được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia để bảo tồn và phát huy.

dlcd1.jpg

Khu du lịch (KDL) hồ Hoà Bình theo quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tại Quyết định số 1528/QĐ-TTg ngày 1/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đến năm 2030 phấn đấu trở thành KDL quốc gia; là 1 trong 12 KDL trọng tâm của vùng Trung du miền núi Bắc Bộ; có hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật đồng bộ, hiện đại; sản phẩm du lịch có chất lượng cao, đa dạng, phong phú, mang đậm bản sắc văn hoá các dân tộc. Để hiện thực các mục tiêu, nhiệm vụ đó, tỉnh Hoà Bình đang chú trọng mở rộng thu hút đầu tư, đặc biệt là tập trung đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển sản phẩm du lịch đồng bộ, có chất lượng cao là ưu tiên và cũng là yêu cầu đặt ra để định vị thương hiệu du lịch cho KDL hồ Hoà Bình nói riêng và tỉnh Hoà Bình nói chung. Đây là định hướng đầu tư phát triển hết sức quan trọng, nhằm tạo ra sự thay đổi về chất trong hoạt động du lịch ở Hoà Bình. Vấn đề đặt ra là phải làm gì để gỡ bỏ những rào cản đang gây trở ngại trong quá trình thu hút đầu tư, tạo bước đột phá trong thu hút phát triển đa dạng các loại hình du lịch, nhất là phát triển loại hình du lịch vui chơi giải trí chất lượng cao tại KDL hồ Hoà Bình.

giải phap1.jpg

Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ Chính trị ban hành 16/01/2017 xác định phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn đã khẳng định du lịch giữ một vai trò quan trọng trong nền kinh tế Việt Nam. Trong đó, du lịch cộng đồng (DLCĐ) đang nhận được nhiều sự đồng thuận trong chiến lược phát triển du lịch không chỉ ở các quốc gia phát triển mà còn ở nhiều quốc gia khác trên thế giới.

Để thực hiện các quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển du lịch; Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và Chỉ thị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về tổ chức triển khai thực hiện Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 ở các địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình đã ban hành Quyết định số 1112/QĐ-UBND ngày 07/8/2013 về ban hành Kế hoạch thực hiện “Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030” trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Nhằm cụ thể hóa Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 của Chính phủ bằng những nội dung, chương trình, mục tiêu cụ thể nhằm khai thác có hiệu quả các tiềm năng, lợi thế cho phát triển du lịch. Phấn đấu để Hòa Bình trở thành một điểm đến du lịch hấp dẫn của Tây Bắc và vùng Trung du miền núi Bác Bộ với các sản phẩm đặc trưng là du lịch văn hóa, sinh thái, thể thao giải trí, nghỉ dưỡng gắn với tìm hiểu bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số. Xây dựng khu hồ Hòa Bình sớm đạt các tiêu chí trở thành khu du lịch quốc gia.

MUCTIEU1.jpg

            Hồ Hòa Bình có nhiều tiềm năng để phát triển thành khu du lịch Quốc gia

Du lịch là một hoạt động văn hóa cao cấp của con người bởi văn hóa là mục đích mà du lịch hướng tới. Các giá trị văn hóa được xem là dạng tài nguyên du lịch để khai thác tạo ra sản phẩm du lịch hấp dẫn, khác biệt và có khả năng cạnh tranh không chỉ giữa các vùng miền, giữa các địa phương trong nước mà còn giữa Việt Nam với các nước trong khu vực và quốc tế.

chieng.jpg