Trong làm du lịch, nhất là đối với du lịch cộng đồng hay du lịch sinh thái, vai trò của cộng đồng dân cư có ý nghĩa rất lớn bởi cái du khách cần không chỉ là dịch vụ tại một điểm mà còn là trải nghiệm và cảm nhận về cộng đồng dân cư tại địa phương đó.

phát 1.jpg

Điểm du lịch cộng đồng xóm Ké, xã Hiền Lương

Khách du lịch đi theo loại hình homestay rất thích được trải nghiệm văn hóa địa phương như các món ăn dân dã, nếp sống thường ngày, các mối quan hệ xã hội, họ hàng, phong tục tập quán... Và cộng đồng dân cư xung quanh homestay chính là đối tượng gần gũi nhất để họ tìm hiểu, thông qua đó hiểu biết hơn, cũng như hình thành ấn tượng về mảnh đất, con người của địa phương, mở rộng ra là của đất nước. Chính vì vậy, để thu hút được nhiều du khách các chủ homestay không thể chỉ tập trung làm phần cứng là cơ sở vật chất nơi ngôi nhà lưu trú mà cần phải quan tâm đến khu vực xung quanh. Vấn đề về môi trường và tiếng ồn là yếu tố phá hoại môi trường du lịch. Dù chúng ta có đầu tư cỡ nào, làm đẹp, làm tốt cỡ nào mà người dân xung quanh không ý thức, bỏ rác bừa bãi, hát karaoke, nhạc sống ồn ào thì cũng gây ảnh hưởng rất nhiều đến du khách. Điều này cần có sự chung tay của cộng đồng dân cư sinh sống tại đó và sự vào cuộc của các cấp, các ngành địa phương gắn kết lợi ích với cộng đồng dân cư từ đó giúp cho cộng đồng hiểu được lợi ích từ làm du lịch để họ đồng lòng ủng hộ.

Du lịch cộng đồng, cùng với du lịch sinh thái, những loại hình du lịch mà tỉnh xác định là trọng tâm để tập trung phát triển. Nếu du lịch cộng đồng là loại hình du lịch được phát triển trên cơ sở các giá trị văn hóa của cộng đồng, do cộng đồng dân cư quản lý, tổ chức khai thác và hưởng lợi thì du lịch sinh thái lại dựa vào thiên nhiên và gắn với bản sắc văn hóa và có sự tham gia của cộng đồng dân cư. Có thể nói, dù khai thác du lịch theo hình thức nào thì sự ủng hộ, ý thức của cộng đồng dân cư đều được coi là yếu tố quyết định sự thành bại.

Thông báo mới

Thông báo Cuộc thi Video clip quảng bá Khu du lịch hồ Hoà Bình, lần thứ I - năm 2019


Thông báo Cuộc thi “Ảnh đẹp quảng bá Khu du lịch hồ Hòa Bình” năm 2019


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Thông báo Cuộc thi Video clip quảng bá Khu du lịch hồ Hoà Bình, lần thứ I - năm 2019


Thông báo Cuộc thi “Ảnh đẹp quảng bá Khu du lịch hồ Hòa Bình” năm 2019


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Thông báo Cuộc thi Video clip quảng bá Khu du lịch hồ Hoà Bình, lần thứ I - năm 2019


Thông báo Cuộc thi “Ảnh đẹp quảng bá Khu du lịch hồ Hòa Bình” năm 2019


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Thông báo Cuộc thi Video clip quảng bá Khu du lịch hồ Hoà Bình, lần thứ I - năm 2019


Thông báo Cuộc thi “Ảnh đẹp quảng bá Khu du lịch hồ Hòa Bình” năm 2019


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Thông báo Cuộc thi Video clip quảng bá Khu du lịch hồ Hoà Bình, lần thứ I - năm 2019


Thông báo Cuộc thi “Ảnh đẹp quảng bá Khu du lịch hồ Hòa Bình” năm 2019


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Thông báo Cuộc thi Video clip quảng bá Khu du lịch hồ Hoà Bình, lần thứ I - năm 2019


Thông báo Cuộc thi “Ảnh đẹp quảng bá Khu du lịch hồ Hòa Bình” năm 2019


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Thông báo Cuộc thi Video clip quảng bá Khu du lịch hồ Hoà Bình, lần thứ I - năm 2019


Thông báo Cuộc thi “Ảnh đẹp quảng bá Khu du lịch hồ Hòa Bình” năm 2019


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Thông báo Cuộc thi Video clip quảng bá Khu du lịch hồ Hoà Bình, lần thứ I - năm 2019


Thông báo Cuộc thi “Ảnh đẹp quảng bá Khu du lịch hồ Hòa Bình” năm 2019


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triểncong ty co phan

applaza 585x320

baotangmuong

Ecolodge final logo

Hoa Binh Tourist Logo

nha hang lan dung

DA GIANG

Khách sạn Đồng Nhân