Trong thời gian vừa quan được sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh Hòa Bình hoạt động đầu tư phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh, nhất là tại khu vực hồ Hòa Bình đang có những khởi sắc. Tư duy nhận thức và cách làm du lịch đã thay đổi để khai thác có hiệu quả những tiềm năng, lợi thế, đầu tư xây dựng các sản phẩm du lịch có chất lượng đáp ứng nhu cầu của du khách. Trên khu vực hồ Hòa Bình đã hình thành các khu, điểm du lịch với nhiều hình thức đa dạng.

cánh 1.jpg

Một điểm du lịch mới đưa vào khai thác trên khu du lịch hồ Hòa Bình.

Nhiều điểm, khu du lịch hoạt động khá hiệu quả trong Khu du lịch hồ Hòa Bình như bản Ngòi Hoa, xã Ngòi Hoa, huyện Tân Lạc; xóm Ké, xã Hiền Lương, xóm Đá Bia, xã Tiền Phong, xóm Sưng, xã Cao Sơn, huyện Đà Bắc đem lại cho du khách những trải nghiệm thú vị nhất là khách du lịch quốc tế.

cánh 2.jpg

cánh 3.jpg

Điểm du lịch cộng đồng xóm Ngòi, xã Ngòi Hoa đón khách

Năm 2017, Tỉnh ủy Hòa Bình đã ban hành Chương trình hành động số 15-CTr/TU thực hiện Nghị quyết số 08 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đặt mục tiêu đến năm 2020 du lịch Hòa Bình trở thành ngành kinh tế quan trọng và đến năm 2030 du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình hành động, Nghị quyết của Tỉnh ủy về phát triển Khu du lịch hồ Hòa Bình thành khu du lịch quốc gia.

cánh 4

Một góc của  khu du lịch hồ Hòa Bình

Với thiên nhiên tươi đẹp, phong cảnh núi non hùng vĩ, hữu tình, bản sắc văn hóa đa dạng, phong phú, kề cận Thủ đô Hà Nội là những tiềm năng, lợi thế; cùng với các chính sách ưu đãi đầu tư, hiện nay đã có nhiều nhà đầu tư triển khai các dự án phát triển du lịch trên khu vực hồ Hòa Bình. Góp phần kêu gọi đầu tư đánh thức nguồn tài nguyên du lịch, mở ra cơ hội mới cho phát triển du lịch Hòa Bình./.

Thông báo mới

Thông báo Cuộc thi Video clip quảng bá Khu du lịch hồ Hoà Bình, lần thứ I - năm 2019


Thông báo Cuộc thi “Ảnh đẹp quảng bá Khu du lịch hồ Hòa Bình” năm 2019


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Thông báo Cuộc thi Video clip quảng bá Khu du lịch hồ Hoà Bình, lần thứ I - năm 2019


Thông báo Cuộc thi “Ảnh đẹp quảng bá Khu du lịch hồ Hòa Bình” năm 2019


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Thông báo Cuộc thi Video clip quảng bá Khu du lịch hồ Hoà Bình, lần thứ I - năm 2019


Thông báo Cuộc thi “Ảnh đẹp quảng bá Khu du lịch hồ Hòa Bình” năm 2019


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Thông báo Cuộc thi Video clip quảng bá Khu du lịch hồ Hoà Bình, lần thứ I - năm 2019


Thông báo Cuộc thi “Ảnh đẹp quảng bá Khu du lịch hồ Hòa Bình” năm 2019


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Thông báo Cuộc thi Video clip quảng bá Khu du lịch hồ Hoà Bình, lần thứ I - năm 2019


Thông báo Cuộc thi “Ảnh đẹp quảng bá Khu du lịch hồ Hòa Bình” năm 2019


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Thông báo Cuộc thi Video clip quảng bá Khu du lịch hồ Hoà Bình, lần thứ I - năm 2019


Thông báo Cuộc thi “Ảnh đẹp quảng bá Khu du lịch hồ Hòa Bình” năm 2019


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Thông báo Cuộc thi Video clip quảng bá Khu du lịch hồ Hoà Bình, lần thứ I - năm 2019


Thông báo Cuộc thi “Ảnh đẹp quảng bá Khu du lịch hồ Hòa Bình” năm 2019


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Thông báo Cuộc thi Video clip quảng bá Khu du lịch hồ Hoà Bình, lần thứ I - năm 2019


Thông báo Cuộc thi “Ảnh đẹp quảng bá Khu du lịch hồ Hòa Bình” năm 2019


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triểncong ty co phan

applaza 585x320

baotangmuong

Ecolodge final logo

Hoa Binh Tourist Logo

nha hang lan dung

DA GIANG

Khách sạn Đồng Nhân