Hồ Thủy điện Hòa Bình có tổng diện tích mặt nước 16.800 ha, địa phận tỉnh ta 8900 ha thuộc 19 xã của 4 huyện Đà Bắc, Mai Châu, Cao Phong, Tân Lạc và TP Hòa Bình là tiềm năng và lợi thế lớn để phát triển nghề cá. Hồ Hòa Bình được coi là kho tàng quý báu về thủy, sinh vật và nguồn lợi thủy sản của vùng Tây Bắc. Nguồn lợi thủy sản tự nhiên và khu hệ các phân bố trên các loại thủy vực tự nhiên ở hồ Hòa Bình tương đối phương phú. Theo kết quả điều tra khảo sát về thực trạng nguồn lợi thủy sản trên vùng hồ sông Đà sau 30 năm ngập nước, trên khu vực hồ Hòa Bình xác định 24 bãi cá đẻ tự nhiên của 4 nhóm cá tham gia đẻ trứng gồm: Nhóm cá đẻ trứng trôi nổi; nhóm cá để trứng dính và bán dính; nhóm cá đẻ trứng hang hốc và nhóm cá đào hố đẻ và ấp trứng trong miệng. Khu hệ cá sông Đà địa phận tỉnh Hòa Bình gồm: 94 loài và phân loại thuộc 712 giống, 21 họ trong 8 bộ. Trong số này có 88 loài cá bản đia chiếm 93,6%, 6 loại cá di nhập, chiếm 6,4% và có 12 loại trong sách đỏ Việt Nam năm 2007, chiếm 12,8%. Kết quả đã bổ sung 7 loại thuộc 3 họ, 3 bộ cá vào danh sách cá sông Đà thuộc địa phận tỉnh Hòa Bình của những nghiên cứu trước đó. Hồ Hòa Bình có nhiều loài cá quý hiếm như: cá chiên, cá bỗng, cá lăng, cá rầm xanh, cá anh vũ và nhiều loại thủy sản quý khác. Trên cơ sở đó đã đề xuất các giải pháp để bảo vệ nguồn lợi thủy sản khu vực hồ Hòa Bình.

nguồn1.jpg

Một số điểm nuôi cá lồng trên hồ

 Để bảo vệ nguồn lợi thủy sản khu vực hồ Hòa Bình Ủy ban nhân dân tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo, ban hành Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 22/9/2014 về tăng cường công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo các cơ quan chức năng, các địa phương thực hiện các giải pháp bảo vệ nguồn lợi thủy sản như tổ chức các hoạt động tập huấn, tuyên truyền giới thiệu Luật Thủy sản và các văn bản liên quan, đặc biệt là triển khai thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về nghiêm cấm sử dụng chất nổi, chất độc, xung điện để khai thác thủy sản; quan tâm đến công tác tái tạo, phục hồi nguồn lợi thủy sản. Tổ chức phát động phong trào bảo vệ nguồn lợi thủy sản và thả cá giống trên vùng hồ Hòa Bình từ nhiều năm nay. Qua đó đã góp phần quan trọng nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền và người dân về bảo vệ nguồn lợi thủy sản vùng hồ hòa Bình.

Trong những năm qua, nghề khai thác, đánh bắt, nuôi cá trên hồ Hòa Bình là hướng phát triển kinh tế, góp phần xóa đói, giảm nghèo cho người dân. Song tình trạng khai thác thủy sản quá mức vi phạm các quy định đã khiến nguồn lợi thủy sản bị suy giảm, nhiều loại cá quý có nguy cơ bị tuyệt chủng. Để bảo vệ nguồn lợi thủy sản hồ Hòa Bình, cần có sự phối hợp của các ngành chức năng và các địa phương tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức trong cộng đồng về thực hiện Luật Thủy sản và các văn bản pháp luật liên quan. Đồng thời tang cường công tác kiểm tra, kiểm soát các hoạt động khai thác thủy sản, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm như sử dụng xung điện, kích điện, thuốc nổi, chất độc, các loại ngư cụ có mắt lưới nhỏ hơn quy định để đánh bắt thủy sản trên hồ. Bổ sung nguồn lợi thủy sản, quản lý các giống loài thủy sinh. Cần quy hoạch các bãi cá đẻ, bãi ươm dưỡng thủy sinh vật để bảo vệ, duy trì, tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản. Nghiên cứu, chuyển giao ứng dụng các giống thủy sản có giá trị kinh tế cao, có khả năng kháng bệnh, phù hợp với điều kiện tự nhiên từng vùng nuôi trồng thủy sản sạch và bền vững. Chuyển đổi nghề nuôi cá lồng, bè, chế biến thủy sản hoặc các ngành nghề khác nhằm giảm áp lực khai thác thủy sản. Tổ chức xây dựng các mô hình quản lý, bảo vệ nguồn lợi thủy sản ở các địa phương với sự tham gia của cộng đồng dân cư. Tỉnh Hòa Bình đang phối hợp xây dựng đề án bảo vệ, tái tạo nguồn lợi thủy sản lưu vực sông Đà cần có sự tham gia của cộng đồng dân cư các tỉnh Hòa Bình - Sơn La - Phú Thọ và Hà Nội.

nguồn2.jpg

 Thả cá bổ sung nguồn lợi thủy sản trên hồ Hòa Bình

Trong những năm gần đây tỉnh duy trì thả cá bổ sung nguồn lợi thủy sản trên hồ Hòa Bình, góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Qua đó tạo ra những sản phẩm từ cá đặc sản sông Đà, góp phần đáp ứng nhu cầu thưởng thức ẩm thực cho du khách khi đến tham quan du lịch trên khu du lịch Hồ Hòa Bình./.