Ngày 21/12/2017, Ban Chỉ đạo du lịch tỉnh thành lập đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Văn Chương - Phó Chủ tịch UBND - Trưởng Ban Chỉ đạo làm Trưởng đoàn cùng một số thành viên là Lãnh đạo của các Sở, Ban, ngành và địa phương đi khảo học tập, trao đổi kinh nghiệm về công tác quản lý, phát triển du lịch tại tỉnh Quảng Ninh. Đón tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh Đặng Huy Hậu và cùng một số Sở, Ban, ngành của tỉnh Quảng Ninh.

1.jpg

Đ/c Nguyễn Văn Chương phát biểu tại buổi làm việc với UBND tỉnh Quảng Ninh

Tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Chương báo cáo về tình hình hình phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là phát triển du lịch của tỉnh Hòa Bình và đề nghị tỉnh Quảng Ninh chia sẻ những kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo và triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chương trình, Đề án, Kế hoạch phát triển du lịch của tỉnh Quảng Ninh nhất là trong các lĩnh vực quản lý nhà nước (thành lập Ban quản lý; ban hành Quy chế quản ký và tổ chức thực hiện đối với Khu du lịch Vịnh Hạ Long); việc xây dựng cơ chế, chính sách và quảng bá, xúc tiến thu hút đầu tư phát triển của Khu du lịch Vịnh Hạ Long để tham khảo vận dụng trong công tác quản lý và thu hút đầu tư phát triển Khu du lịch Hồ Hòa Bình trong thời gian tới.

          Thay mặt UBND tỉnh Quảng Ninh, Đồng chí Đặng Huy Hậu thông báo về những kết quả đạt được của tỉnh trong thời gian qua về công tác phát triển du lịch, trong đó trọng tâm về việc quản lý và phát triển du lịch tại vịnh Hạ Long.

          Quảng Ninh là tỉnh có nhiều tiềm năng du lịch về tự nhiên và nhân văn với nhiều di tích danh thắng trong đó có 4 di tích đặc biệt cấp quốc gia và 54 di tích cấp quốc gia cùng với Di sản thế giới Vịnh Hạ Long. Ban quản lý Vịnh Hạ Long là cơ quan được thành lập ngày sau khi vịnh Hạ Long trở thành Di sản thế giới ngày 09/12/1995 để giúp UBND tỉnh Quảng Ninh quản lý nhà nước về bảo tồn, khai thác và phát huy giá trị Vịnh Hạ Long, trọng tâm là khu vực di sản thiên nhiên thế giới. Đến ngày 07/12/2017 UBND tỉnh Quảng Ninh đã thay đơn vị sự nghiệp công lập để hoạt động cho phù hợp với tình hình thực tế hiện nay. Ban quản lý có 376 cán bộ, viên chức, lao động. Năm 2017, khu du lịch Vịnh Hạ Long đã đón khoảng 3,8 triệu lượt khách, trong đó 2/3 là khách quốc tế, số tiền bán vé thắng cảnh đạt trên 1.000 tỷ đồng.

          Qua trao đổi thảo luận, một số Lãnh đạo Sở, Ngành cho biết: Để đạt được kết quả trên là do có sự quan tâm lãnh đạo của Trung ương và Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã tạo điều kiện về cơ chế ưu đãi, thủ tục hành chính thông thoáng. Đặc biệt là trong công tác lập các quy hoạch bảo tồn, phát triển du lịch đã thuê tư vấn quốc tế thực hiện với chi phí cao nhưng đảm bảo chất lượng; nên đã thu hút nhiều nhà đầu tư có năng lực và tiềm lực lớn góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển du lịch của tỉnh. Một trong những thành công trong phát triển du lịch tại Vịnh Hạ Long là tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Quyết định số 4216/2016/QĐ-UBND ngày 15/12/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý, bảo vệ, phát huy di sản Vịnh Hạ Long. Đây là những quy định quan trọng quy định cụ thể về: Quản lý bảo vệ, phát huy giá trị di sản, quản lý hoạt động kinh tế xã hội, quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế, quản lý hoạt động cư trú trên vịnh cùng với trách nhiệm quản lý nhà nước của các đơn vị có liên quan.

2.jpg

Đồng chí Nguyễn Văn Chương trao quà tặng Chiêng Mường tại buổi làm việc

          Các đồng chí thành viên trong đoàn đã có những trao đổi kinh nghiệm về công tác thu hút đầu tư, quản lý cảng, quy hoạch xây dựng, phát triển loại hình sản phẩm du lịch trong đó có loại hình sản phẩm mới là Condotelđể thu hút đầu tư. Đây là những nội dung quan trọng giúp Ban Chỉ đạo du lịch tham mưu cho UBND tỉnh về  công tác quản lý, phát triển du lịch Khu du lịch hồ Hòa Bình trong thời gian tới.

3.jpg

          Các thành viên trong đoàn công tác đi khảo sát thực tế tại Vịnh Hạ Long

         Sau buổi làm việc, đoàn đã đi khảo sát qua Cảng Du lịch Tuần Châu và tham quan thực tế một số tuyến, điểm du lịch trên vịnh Hạ Long trước khi kết thúc chuyến đi để trở về Hòa Bình./.

                                                                       Đặng Tuấn Hùng

                                                              Trưởng phòng Quản lý Du lịch

Thông báo mới

Thông báo Cuộc thi Video clip quảng bá Khu du lịch hồ Hoà Bình, lần thứ I - năm 2019


Thông báo Cuộc thi “Ảnh đẹp quảng bá Khu du lịch hồ Hòa Bình” năm 2019


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Thông báo Cuộc thi Video clip quảng bá Khu du lịch hồ Hoà Bình, lần thứ I - năm 2019


Thông báo Cuộc thi “Ảnh đẹp quảng bá Khu du lịch hồ Hòa Bình” năm 2019


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Thông báo Cuộc thi Video clip quảng bá Khu du lịch hồ Hoà Bình, lần thứ I - năm 2019


Thông báo Cuộc thi “Ảnh đẹp quảng bá Khu du lịch hồ Hòa Bình” năm 2019


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Thông báo Cuộc thi Video clip quảng bá Khu du lịch hồ Hoà Bình, lần thứ I - năm 2019


Thông báo Cuộc thi “Ảnh đẹp quảng bá Khu du lịch hồ Hòa Bình” năm 2019


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Thông báo Cuộc thi Video clip quảng bá Khu du lịch hồ Hoà Bình, lần thứ I - năm 2019


Thông báo Cuộc thi “Ảnh đẹp quảng bá Khu du lịch hồ Hòa Bình” năm 2019


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Thông báo Cuộc thi Video clip quảng bá Khu du lịch hồ Hoà Bình, lần thứ I - năm 2019


Thông báo Cuộc thi “Ảnh đẹp quảng bá Khu du lịch hồ Hòa Bình” năm 2019


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Thông báo Cuộc thi Video clip quảng bá Khu du lịch hồ Hoà Bình, lần thứ I - năm 2019


Thông báo Cuộc thi “Ảnh đẹp quảng bá Khu du lịch hồ Hòa Bình” năm 2019


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Thông báo Cuộc thi Video clip quảng bá Khu du lịch hồ Hoà Bình, lần thứ I - năm 2019


Thông báo Cuộc thi “Ảnh đẹp quảng bá Khu du lịch hồ Hòa Bình” năm 2019


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triểncong ty co phan

applaza 585x320

baotangmuong

Ecolodge final logo

Hoa Binh Tourist Logo

nha hang lan dung

DA GIANG

Khách sạn Đồng Nhân