• Khu du lịch hồ Hòa Bình đang được định hướng phát triển thành khu du lịch quốc gia với tài nguyên du lịch nhân văn phong phú và có giá trị; các di tích lịch sử văn hóa, danh làm thắng cảnh; các sản vật độc đáo và hấp dẫn của địa phương đang là nơi thu hút khách tham quan du lịch đến đây.
  • một số 1.jpg
  • Tham quan các điểm danh lam thắng cảnh như: Núi Biều, hang Lỗ Làn, Suối Ké, xã Hiền Lương; Hang Sấm, xã Toàn Sơn; Thác Tà Khớp, xã Đồng Ruộng; Hang Thần, xã Vầy Nưa, huyện Đà Bắc; Động Thác Bờ, Động Hoa Tiên, xã Ngòi Hoa, huyện Tân Lạc; Khu sinh thái Thác Giăng, xã Thái Thịnh, thành phố Hòa Bình;…
  • một số 2.jpg
  • Tham quan các di tích lịch sử văn hóa như: Đền Thác Bờ; Di tích lịch sử cách mạng chiến khu Mường Diềm; Di tích lịch sử cách mạng Tu lý - Hiền Lương, huyện Đà Bắc; Tượng đài Cù Chính Lan, huyện Cao Phong; Tượng đài Bác hồ trên công trình thủy điện Hòa Bình; Nhà tù Hòa Bình; Bảo tàng di sản văn hóa Mường; Chùa Hòa Bình Phật Quang, thành phố Hòa Bình;...
  • một số 3.jpg
  • Tham quan các bản, làng dân tộc kết nối trong vùng phụ cận Khu du lịch Hồ Hòa Bình như: Bản Mỗ, Bản Tiện, huyện Cao Phong; Bản Ké, xã Hiền Lương, xóm Đá Bia, xã Tiền Phong, huyện Đà Bắc; Bản Ải,xã Phong Phú, xóm Ngòi, xã Ngòi Hoa, huyện Tân Lạc; bản Lác, Xà Lĩnh, Pom Coọng, Mai Hịch, huyện Mai Châu; ...

một số 4.jpg

Đến Khu du lịch hồ Hòa Bình du khách còn được trải nghiệm không gian văn hóa các dân tộc và thưởng ngoạn cảnh quan sơn thủy hữu tình của vùng hồ nhân tạo lớn nhất Việt Nam./.                                                                  

                                                                                                                          LHL

Thông báo mới

Thông báo Cuộc thi Video clip quảng bá Khu du lịch hồ Hoà Bình, lần thứ I - năm 2019


Thông báo Cuộc thi “Ảnh đẹp quảng bá Khu du lịch hồ Hòa Bình” năm 2019


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Thông báo Cuộc thi Video clip quảng bá Khu du lịch hồ Hoà Bình, lần thứ I - năm 2019


Thông báo Cuộc thi “Ảnh đẹp quảng bá Khu du lịch hồ Hòa Bình” năm 2019


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Thông báo Cuộc thi Video clip quảng bá Khu du lịch hồ Hoà Bình, lần thứ I - năm 2019


Thông báo Cuộc thi “Ảnh đẹp quảng bá Khu du lịch hồ Hòa Bình” năm 2019


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Thông báo Cuộc thi Video clip quảng bá Khu du lịch hồ Hoà Bình, lần thứ I - năm 2019


Thông báo Cuộc thi “Ảnh đẹp quảng bá Khu du lịch hồ Hòa Bình” năm 2019


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Thông báo Cuộc thi Video clip quảng bá Khu du lịch hồ Hoà Bình, lần thứ I - năm 2019


Thông báo Cuộc thi “Ảnh đẹp quảng bá Khu du lịch hồ Hòa Bình” năm 2019


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Thông báo Cuộc thi Video clip quảng bá Khu du lịch hồ Hoà Bình, lần thứ I - năm 2019


Thông báo Cuộc thi “Ảnh đẹp quảng bá Khu du lịch hồ Hòa Bình” năm 2019


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Thông báo Cuộc thi Video clip quảng bá Khu du lịch hồ Hoà Bình, lần thứ I - năm 2019


Thông báo Cuộc thi “Ảnh đẹp quảng bá Khu du lịch hồ Hòa Bình” năm 2019


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Thông báo Cuộc thi Video clip quảng bá Khu du lịch hồ Hoà Bình, lần thứ I - năm 2019


Thông báo Cuộc thi “Ảnh đẹp quảng bá Khu du lịch hồ Hòa Bình” năm 2019


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triểncong ty co phan

applaza 585x320

baotangmuong

Ecolodge final logo

Hoa Binh Tourist Logo

nha hang lan dung

DA GIANG

Khách sạn Đồng Nhân