Nhà nghỉ Quang Minh
Địa chỉ : 1 Lê Thánh Tông, phường Tân Thịnh, Tp Hòa Bình
Điện thoại : 0975 584918

Nhà nghỉ Tây Đô
Địa chỉ : 199 Lê Thánh Tông, phường Tân Thịnh, Tp Hòa Bình
Điện thoại : 0218 3882076

Nhà nghỉ Việt Tùng
Địa chỉ : 11 Lê Thánh Tông, phường Tân Thịnh, Tp Hòa Bình
Điện thoại : 0917 764677

Nhà nghỉ Hoàng Hải
Địa chỉ : 86 Đinh Tiên Hoàng, Hữu Nghị, Tp Hòa Bình
Điện thoại : 0218 3857171

Nhà nghỉ Tùng Anh
Địa chỉ : 76 Đinh Tiên Hoàng, Hữu Nghị, Tp Hòa Bình
Điện thoại : 0218 3855034