Nhà hàng Nam Huyền

Địa chỉ: Đầu Cầu Mát, đường Lý Thường Kiệt, Xã Dân Chủ, Thành phố Hòa Bình

SĐT: 02183.858.769-0912.936.659

Nhà hàng Tuyết Sơn

Địa chỉ: Đường Cù Chính Lan, phường Đồng Tiến, Thành phố Hòa Bình

SĐT: 0974.958.465

Nhà hàng Kiều Ngân

Địa chỉ: Phố Ngọc, Trung Minh, Thành Phố Hòa Bình

SĐT: 02183.896.078

Nhà hàng Đông Hải

Địa chỉ: 159 Chi Lăng, Phường Tân Thịnh Thành phố Hòa Bình

SĐT: 0985.406.855

Nhà hàng vua cá Long Phượng

Địa chỉ: 139 đại lộ Thịnh Lang, Phường Tân Thịnh, Thành phố Hòa Bình

SĐT: 02183.881.991