Nhà nghỉ Ngọc Nhi
Địa chỉ : 8 Hữu Nghị, Tp Hòa Bình
Điện thoại : 0218 3885798

Nhà nghỉ Mộng Mơ
Địa chỉ : 16 Hữu Nghị, Tp Hòa Bình
Điện thoại : 0218 3858007

Nhà nghỉ Ngọc Cường
Địa chỉ : 329 Cù Chính Lan, phường Đồng Tiến, Tp Hòa Bình
Điện thoại : 0218 3851959

Nhà nghỉ Phúc Hậu
Địa chỉ : 25 Lê Quý Đôn, phường Phương Lâm, Tp Hòa Bình
Điện thoại : 0218 3857325

Nhà nghỉ Lương Thực
Địa chỉ : Đường Cù Chính Lan, Tp Hòa Bình
Điện thoại : 0218 3852730